Vánoční písně a dětský smích bylo druhou adventní neděli slyšet široko daleko kolem josefovského kulturního domu. Ten byl zaplněn dětmi a jejich rodiči – někteří si společně krátili čekání na Mikuláše tancem, některé děti očekávaly příchod Mikuláše, anděla a čerta s napětím. Ve tváři se jim zračila otázka, jestli čert pozná, že letos trochu zlobily a zdali pak je neodnese do pekla.