V Josefově bylo o zábavu postaráno, závěrečné vystoupení mužského sboru, rozesmálo všechny návštěvníky.