V Hlohovci oslavovali Boží Tělo

0
13

Slavnost Těla a Krve Páně byla kdysi velmi populárním svátkem římskokatolické církve. Jeho podstatou je zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii. Součástí této slavnosti je klasická bohoslužba, po které z kostela vychází průvod, který nese Svátost oltářní a na čtyřech předem určených zastávkách jsou vykonány krátké pobožnosti. Kdysi velmi populární slavnost se dnes koná pouze v těch vesnicích, kde byl tento zvyk silně zakořeněný. Hlohovec je právě jednou z těchto vesnic a Boží Tělo, jak se tento svátek lidově nazývá, zde slaví každý rok.

[vc_gallery type=“image_grid“ images=“8535,8536,8537,8538,8539,8540,8541,8542,8543,8544,8545,8546,8547,8548,8549,8550,8551,8552,8553,8554″ title=“Foto:“]