Slavnost Těla a Krve Páně byla kdysi velmi populárním svátkem římskokatolické církve. Jeho podstatou je zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii. Součástí této slavnosti je klasická bohoslužba, po které z kostela vychází průvod, který nese Svátost oltářní a na čtyřech předem určených zastávkách jsou vykonány krátké pobožnosti. Kdysi velmi populární slavnost se dnes koná pouze v těch vesnicích, kde byl tento zvyk silně zakořeněný. Hlohovec je právě jednou z těchto vesnic a Boží Tělo, jak se tento svátek lidově nazývá, zde slaví každý rok.