Slavnostním nástupem pěti dětských souborů byl zahájen 16. dětský krojový ples v Bulharech. Soubory nastoupily ve svých krásných krojích, aby reprezentovaly jednotlivé obce. Pořadatelem plesu je Národopisný soubor Hrozének z Bulhar. Na co se diváci mohli těšit?

Váš komentář