Kolekci těch nejlepších vín představil počátkem měsíce února Salon vín ve Valticích. Letos, kvůli rovnosti bodů při finálovém hodnocení, se prestižním titulem může pochlubit celkem 101 vín. Ty jsou po celý rok připravené k degustaci ve stálé expozici v historickém sklepení valtického zámku.