Před rokem spustila Česká správa sociálního zabezpečení online službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek a zároveň významně usnadnila komunikaci mezi osobami samostatně výdělečně činnými a ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ. V této službě mají OSVČ k dispozici všechny informace o svých platbách na důchodové pojištění a rovněž jim pomůže i s podáním přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Za rok 2022 byla služba využita téměř 822tisíckrát.

Služba Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ nabízí větší množství informací než v minulosti zasílané inventury pohledávek a navíc umožňuje přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež jsou o OSVČ evidovány, včetně přiděleného variabilního symbolu důchodového pojištění OSVČ, ale také údaji o celkové výši uhrazených záloh za daný kalendářní rok dle evidence příslušné OSSZ, o měsících výkonu samostatné výdělečné činnosti a dalšími pomocnými údaji. Přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ (OSVČ nebo osoba k tomu zmocněná) může Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejen vyplnit, ale následně rovnou i elektronicky podat.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění jsou přístupné po přihlášení pouze na ePortálu ČSSZ v této službě. Stačí se jednoduše přihlásit do ePortálu ČSSZ přes Identitu občana či datovou schránku, anebo pokud OSVČ využívá služeb účetní či daňového poradce, může tuto osobu zplnomocnit (pověřit) ke svému zastupování, na základě kterého budou požadované údaje přístupné zmocněnci. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ může OSVČ využít hned několik způsobů (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ), kterými je ověřena její identita a současně zajištěna bezpečnost osobních údajů. Upozorňujeme, že tzv. inventura pohledávek za rok 2022 není v tištěné podobě již OSSZ rozesílána.

Přihlášené OSVČ mají díky službě k dispozici tyto informace:

  • měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění,
  • zda OSVČ měla v jednotlivých kalendářních měsících povinnost platit zálohy na pojistné, či zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné,
  • ve kterých měsících nebyla povinnost platit zálohy na pojistné z důvodu dočasné pracovní neschopnosti či nezaložení účasti na důchodovém pojištění v předchozím kalendářním roce,
  • přehled plateb OSVČ – příjmový účet, kde lze nalézt všechny platby uhrazené ve prospěch účtu důchodového pojištění OSVČ, které OSVČ uhradila v aktuálním a předchozím kalendářním roce.

Služba je aktualizována v týdenních intervalech (každý pátek). Datum poslední aktualizace uvidíte přímo v dané službě.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno