V prvním kole přijímacího řízení na střední školy pro příští školní rok podala naprostá většina uchazečů (cca 121 000) svoji přihlášku elektronicky, přibližně 14 000 uchazečů podalo přihlášku hybridně a pouze kolem 25 000 zvolilo papírovou formu. Díky systému DiPSy má MŠMT vůbec poprvé přehled o celkovém zájmu o různé typy oborů a středních škol napříč Českou republikou. Data ve zprávě níže se vztahují k uchazeči uvedené první prioritě.

V prvním kole přijímacího řízení převažoval u uchazečů o denní formu vzdělávání zájem o maturitní obory, které si na první místo napsalo cca 95 tisíc uchazečů z posledních ročníků základních škol, zatímco nematuritní obor zvolilo jako první prioritu kolem 33 tisíc uchazečů. Z maturitních oborů, kam nastupují žáci po splnění povinné školní docházky, si pak čtyřletá gymnázia na první místo v přihlášce napsalo přibližně 19 tisíc uchazečů, necelých 7 tisíc lycea a téměř 69 tisíc ostatní maturitní obory.

Z hlediska nabízených kapacit lze z počtu přihlášek podaných v prvním kole odhadovat převis poptávky u čtyřletých gymnázií, kde se ukazuje rozdíl mezi počtem uchazečů, pro něž je gymnázium první volbou, a celkovým počtem míst na těchto gymnáziích v rozsahu zhruba 2 900 míst. Naopak prioritní zájem o nematuritní obory středních škol je zhruba o třetinu nižší než kapacita. Nejvíce v souladu s kapacitami škol jsou požadavky uchazečů usilujících o přijetí na ostatní obory maturitního studia, tj. na lycea (počet nabízených míst převyšuje o 13 míst počet uchazečů) a odborné střední školy s maturitou, kde v případě první priority kapacita převyšuje zájem o 386 míst.

„Nechceme nyní přicházet s podrobnými analytickými závěry. Budeme tato data detailněji zkoumat. Přesnější údaje o adekvátnosti nabízených kapacit maturitních oborů budou k dispozici až po vyhodnocení celkových výsledků přijímacích zkoušek,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Zvláštní kategorii tvoří víceletá gymnázia, kam se ale hlásí uchazeči už z 5. a 7. ročníků základních škol. Z víceletých gymnázií je větší zájem o osmiletá, kam si v prvním kole podalo přihlášku téměř 20 tisíc uchazečů, z nichž může být z hlediska celkových kapacit úspěšná zhruba polovina. Na šestileté gymnázium se hlásí zhruba 8 tisíc uchazečů a k dispozici je necelých 2,5 tisíce míst. Vyšší převis poptávky u víceletých gymnázií odpovídá vyšší míře výběrovosti, což je specifikum těchto škol v našem vzdělávacím systému.

U všech typů škol a oborů jsou z dostupných dat patrné velké regionální rozdíly jak v nabízených kapacitách, tak v zájmu ze strany uchazečů. MŠMT proto ve spolupráci s Českou školní inspekcí připravilo vizuální prezentaci nejdůležitějších a aktuálně dostupných dat dotýkajících se problematiky přijímacího řízení, která umožňuje zobrazení vybraných jevů a informací v mapách. Vizualizace jsou zpracovány jak pro úroveň jednotlivých škol, tak i z pohledu územních celků, což může pomoct zřizovatelům pro budoucí plánovaní kapacit. „Interaktivní vizualizace na úrovni jednotlivých škol může být velmi užitečná obzvláště pro žáky a jejich rodiče, neboť jim umožní zjistit konečný stav počtu přihlášek, které byly pro jednotlivé obory nabízené na konkrétních školách podány,“ upřesňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Prezentace je dostupná na www.vzdelavanivdatech.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno