Jednou ročně se obyvatelé Týnce v posledních letech scházejí při dnu, který je věnovaný jen jim, jejich obci či rodákům. Letos se Den obce opět uskutečnil druhou červnovou sobotu.  

Váš komentář