Osm stanovišť, kde soutěžily děti, rodiče i prarodiče, jízda na koních i na lodičkách diskotéka nebo kouzelník. Tak slavili Lužičtí Týden pro rodinu s podtitulem Rodina má cenu.