Svatojánská noc patří mezi ty lidové obyčeje, kterým naši předkové přisuzovaly magickou moc: Země měla v tento svátek vydávat své poklady, a léčivou sílu měly mít také bylinky natrhané v předvečer tohoto svátku. Dívky konaly rituály, které jim měly zjevit budoucího ženicha a na kopcích se zapalovaly ohně, které měly dodat sílu slunci a zajistit tak užitek pro hospodářství. Ačkoliv se může zdát, že tradice svatojánské noci v dnešní době upadá v zapomnění, stále existují místa, která tento lidový zvyk oslavují. Například Prušánky tento podvečerní rej každoročně věnují zábavě zejména těch nejmenších a nejinak tomu bylo také letos.