Správa Národního parku Podyjí v roce 2022 pokračovala ve výkupech pozemků na území národního parku do vlastnictví státu z důvodu ochrany přírody a krajiny. Celkem bylo v uvedeném období vykoupeno 7,4 ha plochy území národního parku. Většina výkupů byla realizována v lokalitě Havranické vřesoviště.

Havranické vřesoviště je jedinečnou lokalitou představující zbytek kulturní krajiny utvářený postupným odlesňováním a staletou pastvou s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů. „Je to území, které vyžaduje soustředěnou péči, aby nezarostlo. Vlastníkům, kteří nechtějí hospodařit na vybraných pozemcích, nabízí Správa NP Podyjí případný jejich výkup a následně zajišťuje speciální péči, je-li potřebná,“ říká Martina Lazárková, která má na Správě NP Podyjí na starosti pozemkovou správu.vresoviste-ilustracni.jpg

HAVRANICKÉ VŘESOVIŠTĚ. ILUSTRAČNÍ FOTO, ARCHIV SPRÁVY NP PODYJÍ.

V loňském roce se také podařilo vykoupit rybník Jejkal a jeho okolní pozemky v k.ú. Podmyče reprezentující mokřadní a vodní společenstva rostlin a živočichů, která jsou na území národního parku poměrně vzácná. „Každé vykupované místo posuzujeme z pohledu zájmu ochrany přírody. Máme zájem o lesní lemy, drobná políčka, staré sady nebo například stepní trávníky. Vykupujeme ale i lesy, abychom scelili prostor a zajistili v něm kontinuální péči,“ vysvětluje vedoucí odboru ochrany přírody Správy NP Podyjí Zdeněk Mačát.

Projekty výkupů pozemků na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma jsou financovány Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Celková výše vynaložených finančních prostředků v roce 2022 byla 1 688 000 Kč na základě rozhodnutí ministra a ministryně životního prostředí č. 08251931, 05152031 a 1210800001. V roce 2023 budou výkupy pozemků na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma pokračovat dle vypracovaného seznamu pozemků plánovaných k výkupu, k dispozici jsou stále finanční prostředky z rozhodnutí č. 1210800001.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno