Nebylo pochyb o tom, že spolupráce na programu společně s místní chasou oslavila poslední lednovou sobotu velký úspěch. Svědčil o tom také do posledního místa zaplněný sál zdejšího kina, kde se společenský ples pravidelně koná.