Vážení a milí diváci,
Když jsme zakládali Regionální televizi Jih, bylo hlavní myšlenkou ukázat, jak krásný a bohatý život je kolem nás. Jsme rádi, že tuto myšlenku naplňujeme a že díky podobně smýšlejícím městům a obcím se nám daří ukazovat to pozitivní, co kolem nás je. Díky tomu nemusíme sklouzávat ke komerci a za každou cenu zveřejňovat negativní zprávy, které by nám zvedly sledovanost. Velmi nás těší, že oceňujete naši práci a že naše příspěvky lajkujete a sdílíte. Dává nám to sílu odolávat tlakům komercionalizovat naši práci. Děkujeme Vám. Postupně se rozvíjíme, máme hodně nápadů, které čekají na svou realizaci. Nicméně jsme si vědomi, že vše má svůj čas.

V letošním roce si připomínáme 100 let vzniku Československé republiky. K tomuto výročí jsme pro vás vytvořili Česko – Slovenskou regionální televizi. Rozdělením republiky přestala media jak u nás, tak i na Slovensku informovat o vzájemném dění (vyjma velkých kauz). Přitom nás se Slovenskem pojí více než společná historie a na těchto vazbách budeme budovat naši spolupráci. Můžete se těšit na reportáže ze Slovenska a opačně. Věříme, že tímto se nám podaří více potkávat slovenské občany na našich akcích, stejně jako české občany na těch slovenských.

Naše společné vysílání si můžete naladit na svých televizorech v pásmu UHF, K48 frekvence 690Mhz, horizontální polarizace. Pokud budete chtít sledovat naše vysílání na kabelové televizi kontaktujte vedení obce. Samozřejmě i nadále budeme zveřejňovat reportáže na našich stránkách.
Za RTVJ Bronislav Samson