Sólo rodiče a jejich rodiny jsou v ČR dlouhodobě skupinou nejvíce ohroženou sociálním

vyloučením, vyplývá z policy paperu „Sólo rodiče v ČR v letech 22–24“, který vznikl v rámci projektu Objev svůj hlas – objev svou sílu. Policy paper shrnuje postavení sólo rodičů a navrhuje konkrétní doporučení, jak jejich situaci zlepšit. To bylo i cílem bezplatného programu Objev svůj hlas, který pro sólo rodiče pořádala v uplynulém roce Společnost pro zdravé rodičovství Aperio. Díky programu vzniklo osm komunitních projektů v různých regionech ČR, které usnadňují život sólo rodičům i jejich okolí.

„V březnu se všichni účastníci a spolupracovníci projektu Objev svůj hlas – objev svou sílu sešli v rezidenci norského velvyslance v Praze na závěrečném celodenním setkání. Vzhledem ke spolupráci projektu s norským partnerem se akce konala pod záštitou Velvyslanectví Norského království v Praze. V slavnostním úvodu promluvili mj. chargé d´affaires Norského velvyslanectví, zástupkyně donora Nadace OSF Praha a na dálku také norská expertka Randi Talseth,“ shrnuje Lucie Ryntová, koordinátorka projektu. Akce se zúčastnili i další hosté, např. zástupce MPSV a poradkyně první dámy České republiky.

Zástupci a zástupkyně jednotlivých projektů poté za podpory mentorek, které je celý rok provázely, prezentovali své projekty a jejich výstupy. „Projekty vznikaly s nesmírným nasazením sólo rodičů, vynaložili spoustu energie do toho, aby změnili věci kolem nich, nejen pro sebe, ale i pro komunity, kde žijí,“ popisuje Lucie Ryntová. V rámci programu Objev svůj hlas vznikly různorodé projekty, např. Generační duhový most propojující děti a seniory, Mámy spolu – unikátní projekt mateřských skupin s inspirací z Austrálie, Komunitní bydlení pro sólo rodiče pečující o hendikepované děti, Dej šanci životu – první pomoc zážitkem, Sólo rodiče v Brně a další. „Věříme, že se projekty budou nadále rozvíjet a zapojí se do nich i další rodiče,“ říká Lucie Ryntová.

V rámci slavnostního závěrečného setkání rovněž proběhla diskuze expertek s účastníky projektu o situaci sólo rodičů v ČR a byly shromážděny další podněty k policy paperu na téma „Sólo rodiče v ČR v letech 22–24“, který zpracovala ředitelka Aperia PhDr. Eliška Kodyšová, PhD. Policy paper popisuje, jakým problémům zejména sólo matky v současné době čelí, a navrhuje opatření pro zlepšení jejich situace. „Sólo rodiče a jejich děti patří v ČR dlouhodobě k nejvíce zranitelným rodinám. Bohužel politická rozhodnutí jejich situaci nereflektují. Nejenže nemají kvůli chybějícím kapacitám služeb péče o děti a flexibilitě práce možnost si najít důstojné zaměstnání. Ani systém státní sociální podpory nereflektuje jejich relativně vyšší podíl fixních nákladů oproti rodinám úplným, a tak jim sociální dávky pomáhají výrazně méně. Dlouhodobý nedostatek preventivních i zdravotnických služeb v oblasti duševního zdraví znamená, že se chronické přetížení rodičů propisuje i do horšího duševního zdraví jejich dětí,“ popisuje Eliška Kodyšová. Opatření na zlepšení jejich situace se věnují pěti hlavním oblastem: materiální a finanční podpoře, psychosociální podpoře, podpoře v oblasti sladění práce a péče, podpoře pro lepší pracovní uplatnění a podpoře v oblasti občanské a komunitní participace.

Na projekt Objev svůj hlas, díky fondu bilaterální spolupráce Active Citizens Fund, naváže projekt „Podpora sólo rodičů na komunitní úrovni – přenos dobré praxe mezi Českem a Norskem“, který umožní malé skupině účastníků v dubnu vyjet do Norska představit své projekty, vyměnit si zkušenosti s norskými organizacemi a získat motivaci pro své další působení v komunitách.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno