Během dvanáctého dne natáčení jsme zastihli štáb dokumentárního filmu „28. říjen 1918 na Moravě.“ Snímek mapuje vztahy a události, které se v tom roce odehrály mezi německým a českým obyvatelstvem. Lokace pro film poskytly moravská města jako Břeclav, Valtice, Znojmo, Jihlava, Olomouc a mnohá další. My jsme filmaře zastihli v Hodoníně, kde nám přiblížili okolnosti vzniku filmu a jeho obsah.