Hlavní slovo na školním plese v Prušánkách mají žáci 9.třídy. A tak i plesová reportáž bude částečně v jejich režii. Úvod plesu ve stylu „NETFLIX“ patřil školní polonéze, kterou s žáky nacvičila paní učitelka Marcela Hubová. Nácvik vystoupení na ples s netanečníky je vždy velmi náročný, ale konečný výsledek vždy stojí za to.

Váš komentář