Jednou ročně se šardičtí senioři scházejí v místní hale U Orla, aby společně pobesedovali, seznámili se s plánovanými novinkami a užili si pěknou chvilku s písničkou. Letos společenské odpoledne zahájila starostka Blažena Galiová. Ta hosty současně informovala o aktuálních investicích v obci a také o nadcházejících projektech.