V rámci komplexních pozemkových úprav vznikla v Šardicích protipovodňová opatření, která jsou nazývána „suché poldry.“ Obec Šardice byla totiž v minulosti několikrát zatopena, z toho v roce 1970 fatálně, kdy v místních dolech zahynulo 34 horníků. Poldry by měly mimo jiné sloužit jako místa, která by měla v zemědělské krajině zadržet vodu. Nicméně vzhledem k obrovskému suchu, které trápí celou jižní Moravu, jsou zatím téměř všechny prázdné.