Zpívání sborů v Šardicích je místem pro moravskou písničku i setkávání lidí!