Druhou červnovou neděli se v Šardicích v přírodním areále Za starou školou ozývaly tóny dechových nástrojů a zpěvů mládežnických dechových hudeb. Kdo se letošní přehlídky zúčastnil?

Váš komentář