Babičky v krojích při všednodenní činnosti už bohužel patří k nostalgickým obrazům minulosti. Fakt, že ještě před několika desítkami let bylo naprosto běžné je potkávat na ulici a dnes už se jedná spíše o ojedinělý zážitek, přišel líto Jihomoravské komunitní nadaci. A tak se její ředitelka rozhodla za pomoci fotografky Líby Taylor a spisovatele Jana Kostrhuna vydat o nich knihu.