Po roce Vánoce přicházejí a je třeba je řádně uvítat. V Josefově se všichni sejdou u kostela,
starosta rozsvítí stromeček, kdo chce, dá si pálenku na zahřátí a společně si všichni zazpívají koledy.