Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu potvrdila letošní první případ nákazy záškrtem, a to v Olomouckém kraji. Od loňska, kdy se v České republice objevilo celkem 5 případů nákazy, se tak jedná o šestého infikovaného v relativně krátkém období.  Poslední případ záškrtu byl totiž před rokem 2022 v ČR zaznamenán v roce 1995. Vývoj  znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti. 


„U pacienta z Olomouckého kraje se jedná o kožní formu infekce způsobenou bakterií Corynebacterium ulcerans (typ bakterie, kterou mohou přenášet i zvířata). Jednalo se o staršího imunosuprimovaného pacienta (tedy člověka s oslabenou imunitou) s nehojící se kožní ulcerací na dolní končetině. Národní referenční laboratoř  přijala vzorek k vyšetření 20. 1. 2023 a potvrdila, že se jedná o infekci způsobenou bakterií Corynebacterium ulcerans produkující difterický toxin. Výsledky byly nahlášeny na příslušnou Krajskou hygienickou stanici dle místa bydliště pacienta,“vysvětluje  Mgr. Jana Zavadilová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro pertusi a difterii SZÚ.

Zafungoval dobře nastavený systém prevence a kontroly, který je pravidelně pro odborníky aktualizován. Takovou aktualizaci i s podrobnou zprávou vysvětlující důležitost přeočkování dospělých jsme vydávali shodou okolností včera. K dispozici je na webu a znovu i v přílohách této tiskové zprávy. 

Případ standardně převzala příslušná Krajská hygienická stanice, která provedla i šetření kontaktů nakaženého.  

SZÚ nedisponuje detaily o zdravotním stavu pacienta ani dalšími podrobnostmi, řešíme pouze laboratorní potvrzení a zdůrazňujeme potřebu prevence očkováním.

„Výsledky mezinárodní séroprevalenční studie v 18 evropských zemích u osob ve věku 40-49 a 50-59 let ukázaly významný nedostatek protilátek proti záškrtu v dospělé populaci. Ve většině hodnocených zemí jde o následek poklesu postvakcinační imunity, což prokázaly i sérologické přehledy v ČR,“ upozorňuje znovu na důležitost přeočkování v dospělosti MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.                   

V ČR se děti očkují proti záškrtu povinně a poslední dávku vakcíny dostanou mezi 10. – 11. rokem života. Světová zdravotnická organizace a také Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučují přeočkování proti záškrtu v dospělosti každých 10 let. Vzhledem k tomu, že v ČR není dostupná monovakcína proti záškrtu, lze případným zájemcům o očkování doporučit v dospělosti trojkombinaci proti záškrtu, tetanu a pertusi. Očkování touto trojkombinaci v dospělosti ale není v ČR hrazeno ze zdravotního pojištění, což může být pro některé zájemce překážkou. 

„Přeočkování proti záškrtu není v České republice zatím ani doporučeno, přestože byl návrh na přeočkování české dospělé populace podán cestou Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise (NIKO) už na jaře roku 2022. V návrhu se doporučuje přeočkování proti záškrtu minimálně ve věku 25 let a 40 let, případně jako součást pravidelného přeočkování proti tetanu. Rozhodně za Státní zdravotní ústav přeočkování proti záškrtu doporučujeme,“ dodává ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno