Šardice jako první z obcí dobrovolného svazku Severovýchod přistoupili k novému systému nakládání s odpadem. „Motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství,“ tak zní název nového programu, který zde bude zaveden od příštího měsíce. V obecní hale U Orla s novým systémem občany seznámila starostka Blažena Galiová spolu s odpadovým hospodářem Radkem Staňkou.