Česká obchodní inspekce kontrolovala v tomto roce ochranné prostředky proti střelným poraněním nebo pobodání nožem jako jsou balistické vesty, neprůstřelné vesty nebo balistické pláty. Celkem zkontrolovala 11 typů těchto výrobků a u všech zjistila nedostatky.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2023 kontrolní akci zaměřenou na ochranné prostředky proti střelným poraněním nebo pobodání nožem (balistické vesty, neprůstřelné vesty nebo balistické pláty). ČOI tak reagovala na vývoj trhu s balistickými ochrannými prostředky, vyšší poptávku po těchto výrobcích a na obdržená podání laické i odborné veřejnosti.

Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda výrobky splňují technické požadavky stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (dále jen „nařízení OOP“). Inspektoři ČOI kontrolovali značení výrobků, označení CE + číslo oznámeného subjektu, průvodní dokumentaci (návod k použití), EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci.

Celkem bylo zkontrolováno 11 typů výrobků u 12 hospodářských subjektů (u 8 distributorů, 3 výrobců a 1 dovozce). ČOI zjistila u všech kontrolovaných produktů formální nedostatky. Zejména se jednalo o absenci označení shody s příslušnými předpisy, EU prohlášení o shodě, průvodní dokumentace, dalšího povinného značení. Dalšími častými nedostatky byly chybějící odkazy na nařízení OOP, název, adresa a identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do posuzování shody OOP.

V průběhu kontrolní akce byl vydán zákaz na zboží neodpovídající zvláštním právním předpisům 7 hospodářským subjektům celkem na 529 kusů výrobků v hodnotě 3 023 844 Kč.

Kontrolní akcí bylo zjištěno, že při dodávání osobních ochranných prostředků na trh se pochybení dopustil každý kontrolovaný hospodářský subjekt. Příslušná opatření a sankce budou uloženy v rámci správních řízení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno