Domů Zpravodajství Zajímavosti POLICIE ČR PROŠKOLILA STRÁŽCE PŘÍRODY NAŠICH NÁRODNÍCH PARKŮ

POLICIE ČR PROŠKOLILA STRÁŽCE PŘÍRODY NAŠICH NÁRODNÍCH PARKŮ

0

Ve spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Policií České republiky proběhly na konci října a začátkem listopadu letošního roku dva školicí kurzy pro strážce přírody ze všech Národních parků ČR. 

Společná hlídka policie a strážců národního parku

Ze spolupráce Policie ČR a Správy NP Podyjí v terénu národního parku. FOTO: Lenka Drahokoupilová / Policie ČR

Místem konání byl Národní park Podyjí, který poskytl zázemí pro realizaci kurzů.

Hlavním tématem školení bylo jednání strážců přírody s přestupci, tj. návštěvníky, kteří nerespektují pravidla Národních parků a jejich ochranné podmínky.

Školení se konalo v teoretické i praktické rovině. Odbornice na environmentální kriminalitu z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování přednesla strážcům legislativu týkající se přestupků a trestných činů spojených s pytláctvím, nakládáním s látkami ovlivňujícími hospodářská a domácí zvířata, poškozováním rostlin, životního prostředí, odpady a dalších oblastí. Zástupce dopravní policie pak představil problematiku užívání motorových i nemotorových vozidel v Národních parcích.

Praktickou část vedl policejní metodik služební přípravy z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Strážci byli seznámeni s tím, jak vhodně jednat s návštěvníky, kteří nerespektují pravidla v chráněných územích. Tuto dovednost mohli strážci procvičit i prakticky, včetně postupů pro odvracení fyzických útoků směřovaných na ně. Po praktickém bloku následovala přednáška o přivolání pomoci, spolupráci s Integrovaným záchranným systémem a dalších postupech.

V reakci na stále rostoucí problémy s návštěvníky byla nabídnuta užší spolupráce ze strany Policie ČR. Plánují se společné hlídky v Národních parcích a rovněž osvětové akce směrem k návštěvníkům. V následujících letech jsou plánována další pravidelná školení, která budou zaměřena především na teoretické a praktické dovednosti, zdravovědu a další informace nezbytné pro práci strážců přírody.

Společná hlídka Policie ČR a strážců národního parku

Ze spolupráce Policie ČR a Správy NP Podyjí v terénu národního parku. FOTO: Archiv Policie ČR

Školení připravil se svými kolegy z Policejního prezidia ČR pplk. Ing. Pavel Antl a na zahájení nechyběl ředitel územního odboru Znojmo Krajského ředitelství Policie Jm kraje plk. JUDr. Mojmír Pavelka v doprovodu ředitele Správy NP Podyjí Ing.Tomáše Rothröckla.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno