Téměř deset miliard korun – tolik loni vyplatily pojišťovny lidem. Pojistné plnění se nejčastěji vztahovalo na úrazy, za které klienti získali šest miliard korun. Druhou nejobjemnější položkou bylo plnění za invaliditu, vážné nemoci nebo dlouhodobou péči.

Předběžné statistiky České asociace pojišťoven za loňský rok hovoří o více než 418 tisících událostech na smlouvách životního pojištění s téměř desetimiliardovým pojistným plněním za úrazy, závažná onemocnění, invaliditu i úmrtí. „V posledních letech dochází ke změně skladby pojistných událostí. Roste počet závažných onemocnění a invalidity, a naopak klesá počet úrazů,“ vysvětluje hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

„Denně řeší pojišťovny téměř 1 150 událostí životní pojištění. Vážné nemoci či úrazy s sebou ale vedle samotné zdravotní újmy přinášejí i možnou ztrátu příjmu nebo náklady spojené s léčbou nebo třeba přestavbou bytu na bezbariérový. Náklady mohou dosahovat milionů. Dobře nastavené životní pojištění je nejen dokáže pokrýt, ale zároveň dává jistotu, že taková náhlá událost zásadně nenaruší rodinný rozpočet,“ uvádí ředitel Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Nejčastější událostí jsou úrazy

Na pojistných událostech rizikového životního pojištění vyplatily v loňském roce podle předběžných statistik 9,87 miliardy korun. „To je zhruba o 760 milionů korun více než v roce 2022. Zároveň jde o nejvyšší vyplacený objem za období počínaje rokem 2020,“ dodává Petr Jedlička. V počtu pak bylo hlášeno o dvacet tisíc událostí více než v roce 2022, nejvíce za poslední tři roky.

Nejčastější událostí byl úraz, kterých bylo v roce 2023 něco málo přes 386 tisíc a pojišťovny za ně vyplatily 5,9 miliard korun. Druhá nejčastější událost se vázala k invaliditě, vážným nemocem nebo dlouhodobé zdravotní péči – takových událostí bylo téměř 24 tisíc. Za ty pojišťovny vyplatily přibližně 2,6 miliardy korun. Pojistných plnění spojených s úmrtím klienta pojišťovny evidují za loňský rok přes 8 tisíc s celkovým objemem 1,4 miliardy korun.

Počet hlášených pojistných událostí – rizikové životní pojištění
rok hlášeníinvalidita, vážné nemoci, dlouhodobá péčeúmrtíúrazcelkem
201812 1275 571571 650589 348
201913 7957 018562 919583 732
202015 7686 895427 936450 599
202116 8737 801345 226369 900
202219 9187 324371 016398 258
2023*23 639*8 365*386 099*418 103*
Objem vyplaceného pojistného plnění v tisících korun
rok hlášeníinvalidita, vážné nemoci, dlouhodobá péčeúmrtíúrazcelkem
20181 200 0421 181 8326 858 6979 240 571
20191 466 1621 387 4137 388 26710 241 842
20201 688 7901 337 2436 213 3259 239 357
20211 883 1391 564 7005 675 8999 123 737
20222 019 4811 364 1295 733 8419 117 451
2023*2 577 147*1 392 070*5 909 678*9 878 895*

* předběžné statistiky

Z dlouhodobého hlediska roste jak počet nahlášených pojistných událostí týkajících se invalidity, vážné nemoci nebo nesoběstačnosti, tak i výše pojistného plnění v této kategorii. „Očekáváme, že tato čísla i nadále porostou. Populace stárne a stále více osob potřebuje dlouhodobou péči. Růst lze očekávat i v souvislosti se vznikem nového typu pojištění, a to pojištění pro případ dlouhodobé péče,“ uzavírá Petr Jedlička.

Poznámka:

Data za rok 2023 představují odhad na základě dostupných statistik při zohlednění doby potřebné k nahlášení pojistné události ze strany klienta. Tato lhůta se v praxi pohybuje v řádu měsíců a data za rok 2023 na počátku ledna 2024 tedy ještě nejsou úplná.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno