… přes Věstonice kroky svoje šina, za tmavou jiskrou pulgarského vína…
Verše básníka Petra Bezruče v básni Pulgary přesně vystihují každoroční atmosféru otevřených sklepů v Bulharech. Nádherné prostředí sklepů a obce Bulhary přímo vyzývá k degustacím tohoto pradávného moku.

Váš komentář