Baroko bylo hlavním tématem pátého koncertu Lednicko – valtického hudebního festivalu. Jeho 2. ročník totiž právě obohacuje kulturní a společenské dění na jižní Moravě. Celkem 8 koncertů opět vdechne život 8 místním architektonickým památkám. Pátý koncert byl tedy věnován baroku, a nemohl se odehrávat na příhodnějším místě, než je zámecká kaple ve Valticích.