Kupujete si nový elektrospotřebič a nevíte, kam s tím starým? Je prodávající povinen od vás převzít starý elektrospotřebič nebo si musíte likvidaci zajistit svépomocí na vlastní náklady? Legislativa v oblasti odpadového hospodářství se řídí zákonem o odpadech, ale i zákonem o výrobcích s ukončenou životností. Zákon jasně specifikuje, kdy se jedná o výrobek s ukončenou životností a jak se s ním nakládá, když doslouží a stane se odpadem.

Kdy je prodejce povinen převzít staré zboží?

Výrobkem s ukončenou životností se rozumí elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla, které již neslouží svému původnímu účelu a jejich vlastník má v úmyslu se jich zbavit. S těmito výrobky je spojena řada povinností, které tíží zejména jejich výrobce. Výrobce elektrozařízení, baterií a pneumatik je napříkladpovinen zajistit na vlastní náklady jejich zpětný odběr a následné zpracování a využití nebo odstranění.

„Nezbytnou roli při zpětném odběru elektrozařízení mají i spotřebitelé, kteří mají jasně stanovené povinnosti kam a za jakých podmínek mohou výrobky s ukončenou životností odevzdávat,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová a dodává: „Spotřebitelé mají zpravidla možnost výrobek s ukončenou životností odevzdat na sběrném dvoře ve své obci nebo při splnění podmínek u prodejce daného zboží.“

Prodávající elektrozařízení je povinenzpětně odebírat pouze výrobky s ukončenou životností podobného typu a použití jako výrobky, které prodává. Prodávající přitomnemůže žádným způsobem omezit právo kupujícího odevzdat staréelektrozařízení a musí být připraven jej převzít jak vmístě prodeje (ve své prodejně či výdejně), tak v místě dodání nového zboží na adrese spotřebitele.

Každý obchod s elektrozařízením, tedy i internetový prodejce, je povinen písemně informovat spotřebitele o způsobu, jakým může výrobky s ukončenou životností odevzdat. V obchodě, jehož plocha k prodeji elektrozařízení činíminimálně 400 metrů čtverečních, je prodávající dále povinen zajistit možnost odevzdat domácí spotřebič, jehož rozměry v žádném směru nepřesahují25 centimetrů, a to bez ohledu na výrobní značku. Povinnost převzít starý výrobek rovněž nemůže být vázánana nákup nového zboží.

U přenosných baterií nebo akumulátorů je situace obdobná. Poslední prodejce je povinen zpětně odebírat odpadní baterie nebo akumulátory přímo v prodejním místě po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku.

„Za zpětný odběr výrobku nesmí být spotřebiteli účtován žádný poplatek. Neplnění povinností stanovených zákonem se prodávající vystavují riziku pokuty až do výše jednoho milionu korun za každý případ porušení této povinnosti“, sděluje Eduarda Hekšová.

Pokud si zákazník při nákupu nového elektrozařízení přeje zajistit od e-shopu i odvoz starého elektrozařízení, je vhodné, aby zákazník o této skutečnosti obchodpředem informoval, nejlépe rovnou při objednání nového zboží. V některých případechtotiž e-shopy pro odvoz elektrozařízení využívají speciální svozovou službu, a tudíž zpětný odběr elektrozařízení neprovádí ta doručovací služba, která rozváží výrobky nové.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno