Chystá se kácení stovky stromů a téměř hektaru keřů v centru Brna a v ŽidenicíchVýstavba železničního uzlu v Brně se zčásti pohnula. Správa železnice totiž letos požádala o kácení dřevin v místě budoucí části Bulváru délky tři sta metrů v centru města a na náspu železniční tratě délky čtyři sta metrů v Židenicích, která se má modernizovat. Celkem se má kácet 107 stromů a keře na ploše téměř 0,89 hektarů.
Obě řízení jsou nyní přerušená, neboť se řeší možný škodlivý zásah do biotopů cenných druhů živočichů. Děti Země se účastní obou řízení o povolení kácení i řízení o povolení tohoto zásahu. „Krajský úřad na konci srpna sice povolil škodlivý zásah do biotopů deseti cenných druhů živočichů, kteří byli zjištěni na železničním náspu v Židenicích, ale proti tomu jsme se odvolali. Ve spise chybějí konkrétní doklady, že modernizace skutečně představuje převažující veřejný zájem z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti, který je možné doložit studiemi o nadlimitních intenzitách hluku a o značné nehodovosti,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se nádražím v Brně zabývají více než dvacet let a jsou proti jeho odsunu ke Svratce.
V Brně-Židenicích má v letech 2024 až 2027 proběhnout modernizace železniční trati délky čtyři sta metrů podél ulice Klíny ze dvou kolejí na čtyři a dvou mostů s výstavbou protihlukových stěn, takže na náspu se má vykácet 91 stromů a keřů na ploše asi 0,43 hektarů.Řízení o kácení je nyní do prosince 2023 přerušené, neboť krajský úřad musí nejprve povolit škodlivý zásah do biotopů deseti zvláště chráněných druhů živočichů.“
Za vykácení stromů a keřů v celkové hodnotě 3,65 miliónů korun se sice navrhuje vysadit třicet devět sakur a více než pět tisíc keřů, nicméně očekávám, že se tento počet a druhy dřevin ještě změní,“ domnívá se PatrikNa Brně-střed se má zase v místě budoucí části Bulváru délky tři sta metrů mezi ulicemi Opuštěná a Uhelná kácet 16 vzrostlých stromů a keře na ploše asi 0,44 hektarů v celkové hodnotě 179 tisíc korun a ještě asi 165 menších stromů. Místo těchto dřevin se má vysadit 26 speciálních platanů za 1,11 miliónů korun.“

Na základě našeho vyjádření z července 2027 je řízení o kácení do srpna 2024 přerušené, neboť se musejí provést přírodovědné průzkumy, zda se v lokalitě nenacházejí cenné druhy živočichů. A pokud ano a kácením by došlo ke škodlivému zásahu, tak ho musí krajský úřad opět nejprve povolit,“ popisuje Patrik aktuální stav.
Zastupitelstvo Brna výstavbu nového nádraží asi jeden kilometr na jih od stávajícího nádraží spolu s výstavbou Severojižního kolejového diametru schválilo 27. února 2018 ve variantě Ac za 45,5 mld. Kč. Vláda ale 10. července 2018 schválila variantu Ab za 43 miliard a navíc bez diametru.
Podle studie proveditelnosti z října 2017 a městského architekta Michala Sedláčka mohla výstavba nádraží začít již od roku 2020. Územní rozhodnutí je pravomocné od prosince 2018. Aktuálně se má se stavbou nádraží údajně začít až po roce 2032.* * * * * * * * * *I. Průběh řízení o povolení škodlivého zásahu modernizace železniční trati délky 400 metrů v Brně-Židenicích do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů:

https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&l=0&rm=9mQxfxTtXhf31hJO&x=16.6381383&y=49.1973418&z=1624.05.2023 = Správa železnice zasílá žádost o povolení zásahu
15.06.2023 = KÚ v Brně sděluje zahájení řízení
07.08.2023 = Děti Země zasílají vyjádření
30.08.2023 = KÚ v Brně povoluje škodlivý zásah s 11 podmínkami
21.09.2023 = Děti Země zasílají blanketní odvoláníII. Průběh řízení o povolení kácení 91 ks stromů a keřů na ploše 4.295 m2 pro modernizaci železniční trati délky 400 metrů v Brně-Židenicích:
https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&l=0&rm=9mQxfxTtXhf31hJO&x=16.6381383&y=49.1973418&z=1618.04.2023 = Správa železnice zasílá žádost o povolení kácení
17.05.2023 = ÚMČ Brno-Židenice sděluje zahájení řízení
25.07.2023 = Děti Země se účastní místního šetření
01.08.2023 = ÚMČ Brno-Židenice řízení do vydání povolení ke škodlivému zásahu a do zaslání souhlasů všech majitelů pozemků s kácením přerušuje do 30.11.2023III. Průběh řízení o povolení kácení 16 ks stromů a keřů na ploše 4.451 m2 pro výstavbu 1. etapy ulice Bulvár délky 300 metrů v centru Brna (propojení ul. Opuštěná a Uhelná):
https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&rm=9mMpTxTqitgWnfJj&x=16.6114664&y=49.1866632&z=1713.06.2023 = Správa železnice zasílá žádost o povolení kácení
28.06.2023 = ÚMČ Brno-střed sděluje zahájení řízení
24.07.2023 = Děti Země se účastní místního šetření
31.07.2023 = Děti Země zasílají vyjádření
11.08.2023 = ÚMČ Brno-střed řízení do vyjasnění, zda je nutné povolit škodlivý zásah přerušuje do 15.08.2024IV. Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování (1987 – 2018)1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně
2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru
2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (1)
2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK
2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast, 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)
2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012
2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů
2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém
2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží
2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (2)2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr
2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru
2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč
2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (3)
2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 52013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3
2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží
2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunu a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný
2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin
2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)
2015 (červen) = kritické prohlášení 24 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (4)2016 (září) = stanovisko 6 autorů varianty „Pod Petrovem“, že jde o jednu z variant nádraží v centru
2016 (04.10.) = kritické prohlášení 32 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (5)
2016 (07.-08.10) = volby do zastupitelstva JmK společně s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty (24 % účast, 81 % pro nádraží v centru= 59.211 voličů)2017 (31.10.) = SŽDC, s. p., předává studii proveditelnosti č. 5 Brnu, JmK, SFDI, MD a JASPERS k vyjádření2018 (15.01.) = zastupitelé JmK doporučují variantu Ac za cca 45,5 mld. Kč
2018 (27.02.) = zastupitelé Brna doporučují variantu Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru
2018 (30.05.) = Centrální komise Ministerstva dopravy doporučuje variantu Ab za cca 43 mld. Kč
2018 (10.07.) = česká vláda doporučuje odsun nádraží ve variantě Ab za cca 43 mld. Kč
2018 (10.12.) = Krajský úřad JčK odvolání č. 3 zamítá, takže územní rozhodnutí se stává pravomocným

Vydala pobočka: 

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Brno před čtyřmi lety schválilo odsun nádraží ke Svratce (TZ, 28.02.2022)

Letos by se mohlo začít stavět odsunuté nádraží v Brně (TZ, 03.02.2020)

Prezentace KAM k poloze brněnského nádraží (17:45 minut, termíny od 4:20 minuty, 09.01.2018)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno