Nový způsob, jak rozhodovat o finanční podpoře dobrovolných spolků, nastolilo vedení Dubňan. Ve snaze najít co nejobjektivnější řešení, rozhodla Rada města do procesu přidělování finančních prostředků na činnost těchto spolků zapojit širokou veřejnost.