16 km od Hodonína vzdálená obec Nový Poddvorov odnepaměti pořádala krojované hody poslední neděli v srpnu. Před 17 lety byla ovšem tradice hodové slavnosti přerušena a právě letos se vedení obce rozhodlo ji obnovit. Impuls k obnovení hodů přišel z řad mladých obyvatel, které podpořilo vedení obce. Důkazem, že se jednalo o krok správným směrem, byla především hojná účast jak z řad místních obyvatel, tak těch z okolních obcí, kteří přijeli obyvatele Nového Poddvorova podpořit. Spokojený výraz opanoval všechny tváře, které se první sobotu v září bujaré veselice účastnily.