Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě nové výzvy pro rok 2023, které se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením eurozámků.

„Chceme zajistit svobodný a pohodlný pohyb v městských a obecních budovách pro všechny skupiny obyvatel, a to včetně těch se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro ně bohužel zůstává celá řada veřejných institucí a služeb nepřístupná. Jedná se o budovy úřadů, škol, sociálních a zdravotních služeb, které byly postaveny v době, kdy povinnost zajistit bezbariérové užívání staveb ještě neukládal zákon,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

První výzva z programu Bezbariérové obce od roku 2017 cílí na podporu projektů, které se zaměřují na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Podpoří vznik bezbariérových vstupů do budov, odstranění bariér v interiérech, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení i budování zvedacího zařízení.

Ve výzvě je připraveno 10 milionů korun. Dotaci je možné čerpat do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů a žádat o ni mohou obce, jejichž záměry bezbariérových tras schválil Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Druhá výzva zajistí osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na celém území ČR rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení osází jednotným eurozámkem a zajistí distribuci euroklíčů. Euroklíč je univerzální klíč určený pro osoby se zdravotním postižením, který slouží k dostupnosti WC, výtahů, plošin a podobných zařízení osázených jednotným eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech EU.

Výzva podpoří projekty celkovou částkou 5 milionů korun. O dotaci, která bude poskytována až do výše 100 % skutečně vynaložených nákladů, mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci projektu.

V obou výzvách je o dotaci možné žádat do 10. března 2023 do 12.00. Nejzazší termín ukončení realizace akce je stanoven do 31. prosince 2024. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno