Nová mapa 50 míst, kde je lepší netankovat   Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila další seznam benzínových stanic, které na svých stojanech nabízely nekvalitní palivo. Za poslední dva měsíce jich přibylo šest. Pravidelné adresné zveřejňování výsledků kontrol benzínek je především Kverulantova zásluha, když se mu před lety podařilo změnit letitou praxi ČOI.  Podpořte ho za to, alespoň symbolickým darem.
Ze šesti nově pokutovaných stanic se čtveřice nachází v Praze a ve Středočeském kraji. Nejvyšší pokutu z této čtveřice dostala benzínka Omar Oil ve středočeském Brandýsku, a to 200 tisíc korun. Majiteli byla původně uložena pokuta ve výši půl milionu korun, tu mu však nakonec inspekce snížila, přestože na pokutované čerpačce prodával jak špatnou naftu, tak špatný benzín. Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „bod vzplanutí P. M.“, kde naměřená hodnota byla 47,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C. Rozdíl tak činil 5,5 °C. Benzín BA 95 nevyhověl v ukazateli „konec destilace“, kde naměřená hodnota byla 260 °C, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 214 °C, to je rozdíl 46 °C. Souběh těchto závad ukazuje na naprostou nekázeň při dopravě pohonných hmot.

Benzín v naftě
Naměřený nízký bod vzplanutí u nafty vypovídá většinou o tom, že nafta byla během přepravy k čerpací stanici kontaminována benzínem. Ten je těkavější než nafta a při laboratorní zkoušce se vzorek dříve zapálí. Bod vzplanutí je důležitý spíše pro bezpečnost skladování paliva z hlediska hořlavosti, z technického hlediska není porušení tohoto parametru pro motor zvlášť nebezpečné. To se však už nedá tvrdit o vysokém konci destilace, který byl zjištěn u prodávaného benzínu.

Nafta v benzínu
Vysoký konec destilace signalizuje kontaminaci produktu vysoko vroucími produkty, zpravidla znehodnocení benzínu naftou. Automobilový benzín má být téměř odpařitelný při teplotách kolem 200 °C, ale pokud se v něm vyskytují výše vroucí podíly, nejsou schopny se před spálením ve válci motoru dokonale odpařit, takže nemohou dobře shořet a vytvářejí ve výfukových plynech zbytkové uhlovodíky (uhlovodíkové emise) a případně i saze. Postupně tak dochází k „zakarbonizování“ motoru. Konec destilace nad 220 °C již představuje nebezpečí pro technický stav motoru, kdy pravděpodobnost poškození motorů roste s velikostí odchylek od předepsaných jakostních ukazatelů a s dobou po kterou je motor nekvalitnímu palivu vystaven. To ale není to nejhorší.

Bionafta v benzínu
Kontaminace benzínu bionaftou většinou není zjistitelná běžnou analýzou a ČOI ji nekontroluje. Biosložka je v naftě obsažena ve stále větší koncentraci. Bývaly doby, kdy se začínalo s nějakými 2 %. Navzdory vládou deklamovanému konci biopaliv je dnes v naftě kolem 6 % metylesterů rostlinných olejů. U nás je to téměř výhradně MEŘO, vyrobené z řepkového oleje. Představme si, že dojde k 0,5 % kontaminaci benzínu naftou (tj. 5000 mg/kg), což nemusí být vůbec nic neobvyklého. Takovou kontaminaci benzínu většinou nelze zjistit běžně používanou analýzou. Nicméně do benzínu se tak dostává 300 mg/kg biosložky (5000 mg/kg x 6 %). Bohužel zatím asi nikdo neví, co takové množství biosložky v benzínu provede. Jisté je, že přibližně 1000 mg/kg rostlinného oleje v benzínu dokáže ničit motory. A MEŘO má chemicky velmi podobné vlastnosti jako rostlinný olej, zejména je stejně oxidačně nestabilní.

​Nejvyšší pokuta ze všech šesti nedávno pokutovaných benzínek byla uložena  ČS Votava na adrese Tisovec-Dřeveš v Pardubickém kraji. Ta byla původně ve výši 600 tisíc korun, později ji ČOI snížila na půl milionu korun. Na této pumpě proběhly dvě kontroly a obě odhalily problémy. „Prodávaná motorová nafta při laboratorním rozboru nevyhověla požadavku normy ČSN v ukazateli oxidační stabilita, neboť byla zjištěna hodnota 86 g/m3 přesahující maximální hodnotu, která je při zahrnutí nejistoty měření stanovena na 33 g/m3,“ uvedla ČOI. Při druhé kontrole o tři dny později se rovněž objevil problém s oxidační stabilitou.

Stokrát více „bordelu na dně“ v naftě od RoBin OIL
K odběru vzorku na čerpací stanici RoBiN OIL na adrese Kladno-Dubí, Libušina 172 došlo 8. září 2021 a špatný byl vzorek prémiového paliva Diesel Premium. A to fatálně. Byla naměřena hodnota celkové nerozpustné úsady 3 360 g/m3. Maximálně je povoleno 100krát méně a to pouhých 33 g/m3.  RoBiN OIL dostal za prodej paliva hrozícího vážně ohrozit vstřikovací soustavu naftových motorů pokutu 700 000 korun. To se zdá být nepřiměřeně nízká pokuta, uvážíme-li, že čerpačka ČS Votava z Tisovce- Dřeveš dostala pokutu ve velmi podobné výši za koncentraci úsad 40krát menší a tedy 40krát méně nebezpečnou.

Namísto toho, aby byla čerpací stanice RoBiN OIL ráda za velmi kosmetickou výši uložené pokuty, tak se proti rozhodnutí odvolala. Namítala procesní pochybení jako třeba: „že jí před vydáním rozhodnutí nebyla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí“. Její hlavní námitkou bylo absurdní tvrzení, že úsady se do nafty vylouhovaly z plastového kanystru (vzorkovnice) ČOI: „Působením vzorku motorové nafty na plast vzorkovnice dochází k vyluhování, které má za následek zvýšení hodnoty úsad pro test oxidační stability, takto získaný výsledek je neobjektivní a nelze jej použít jako důkaz prodeje závadného zboží.“ ČOI všechny námitky RoBiN OILu zamítla a pouze zmírnila uloženou pokutu ze 750 na 700 tisíc korun. Vyřízení odvolání se táhlo téměř dva roky a pravomocným se stalo až červnu 2023. Teprve tehdy mohlo být uveřejněno.  

Oxidační stabilita
Bionafta má jednu velmi špatnou vlastnost. Je oxidačně velmi málo stabilní a při delším skladování se v ní tvoří nerozpustné látky, kaly a úsady. Oxidační stabilitu ještě snižují případné nečistoty z výroby. Proto je nutné bionaftu důkladně čistit a nakonec ještě aditivovat přísadou působící proti oxidaci. Hodnota celkové nerozpustné úsady se označujeme jako oxidační stabilita a hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám doprovázených tvorbou úsad při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám. Z výsledku zkoušky oxidační stability či chcete-li „množství bordelu na dně“ lze usuzovat, jak velkou tvorbu nerozpustných látek a následně úsad lze očekávat. Nevyhovující výsledek oxidační zkoušky ukazuje na nestabilní produkt, který může způsobit poškození palivového systému vozidla. Úsady vytvořené v naftě v důsledku oxidační nestability podle množství a charakteru mohou způsobit ucpání palivového systému a zvýšené opotřebování nebo poškození citlivých hydraulických prvků palivového systému.

Jak Kverulant před lety donutil ČOI zveřejňovat konkrétní rozhodnutí
Díky Kverulantovi ČOI od ledna 2010 zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Donutil ji k tomu Kverulant.  ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt špatného benzínu a nafty. A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty prodával. Kverulant se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu.

Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat
Z jednotlivých informací od ČOI sestavuje Kverulant svoji mapu a seznam 50 čerpacích stanic pokutovaných ČOI. Ten je řazen dle data provedení kontroly. Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou již v právní moci. Od provedení kontroly do nabytí právní moci to někdy trvá dlouho. Stává se, že provozovatel se proti rozhodnutí ČOI schválně odvolává jen proto, aby se na Kverulantův seznam dostal co nejpozději a pak poukazuje na to, že pokutu dostal už před dávnou dobou. Právě proto na seznamu najdete i pokuty, které byly uloženy za starší prohřešky. Příkladem takového jednání je právě výše uvedená čerpací stanice RoBiN OIL z Kladenské čtvrti Dubí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno