V neděli 2. dubna se uskutečnilo slavnostní otevření visuté lávky pro pěší v lokalitě U Poustevníka pod Hardeggem. Zpřístupněna byla i navazující nová okružní turistická stezka, která propojuje české a rakouské území v národních parcích Podyjí a Thayatal.  Cílem vzniku turistického okruhu, který by oba úzce spolupracující národní parky propojoval, bylo umožnit  turistům seznámit se s unikátním prostředím tak, jak ho utváří sama příroda – bez hranic. Do budoucna společný projekt „Mosty k sousedům“ počítá s postavením i druhé lávky nad Hardeggem v místě někdejšího mostu. Její výstavba se nemohla uskutečnit z důvodu prudkého nárůstu cen materiálů v době covidové.

Slavnostní otevření lávky se zúčastnili mimo ředitelů Národního parku Podyjí Tomáše Rothröckla a Národního parku Thayatal Christiana Übla i další významní hosté. Za českou stranu náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Lukáš Dubec, za rakouskou stranu zemský rada Ludwig Schleritzko a sekční ředitel Christian Holzer. Promluvil také starosta nejmenšího rakouského města Hardeggu Friedrich Schechtner. Lávku následně posvětil brněnský kněz Martin Holík. Akce, která byla dosavadním vyvrcholením společného projektu „Mosty k sousedům“ se zúčastnily stovky lidí z obou stran hranice. Fotoreportáž z akce od fotografa Imreho Antala si můžete prohlédnout v naší galerii

Záměrem, který trvá, je vytvořit dva propojené okruhy ve tvaru symbolické ležaté osmičky, na který bude možné nastoupit jak z českého, tak i rakouského břehu Dyje. Zatím vznikla jeho polovina, která veřejnosti slouží od začátku letošního dubna. Určena je striktně jen pro pěší návštěvníky, nikoliv pro cyklisty. Hlavní cestou do Hardeggu však nadále zůstává starý historický most do Hardeggu.

Obdobné lávky byly doposud v Národním parku Podyjí tři, nikdy ale nespojovaly území dvou států. Nový most také tvoří visutá lanová konstrukce s dvojicí břehových podpor z oceli. Samotná jednoduchá dřevěná konstrukce mostovky je zavěšena na nosná lana.  Hlavním cílem bylo, aby lávka nenarušovala svým vzhledem krajinný ráz řeky a jejího okolí.

lavka-do-clanku.jpg

„Při výběru lokalit, kterými by mohly nové turistické cesty vést, jsme se s rakouskými partnery soustředili na člověkem částečně ovlivněnou krajinu v okolí města Hardeggu na obou stranách státní hranice. Pochopitelně byla věnována pozornost napojení na stávající síť značených tras pro pěší. K přechodu řeky byly vytipovány dvě lokality, přičemž se vždy jednalo o historické hospodářské cesty, které překračovaly Dyji buď přemostěním, nebo brodem. Tento případ se týká právě lokality U Poustevníka, kde nyní lávku otevíráme,“ vysvětluje ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothröckl.

Příprava záměru začala vlastně už v roce 2018 společným vypracováním studie proveditelnosti a následného projektu příznačně symbolicky nazvaného „Mosty k sousedům“. „Už od založení obou národních parků se obě správy těší ze vzájemné spolupráce v oblasti ochrany přírody, vzdělávání a vztahů s veřejností. Zatímco jinde se staví hraniční ploty a zdi, u nás jsme dobu Železné opony již překonali a jsme připraveni naše dobré sousedství dále rozvíjet. Nový most je symbolem naší úzké spolupráce a místem setkávání návštěvníků z obou zemí. Chráněné území Thayatal/Podyjí se tak stává rájem pěší turistiky bez hranic,“ říká ředitel Národního parku Thayatal Christian Übl.

O podporu realizace společného projektu bylo úspěšně žádáno v rámci programu Interreg Rakousko-Česká republika. Investory stavby jsou společně Správa Národního parku Podyjí a rakouský Nationalpark Thayatal, přičemž vedoucím partnerem byla česká strana. Potřebná stavební povolení byla vydána po všech potřebných procedurách v roce 2021 a 2022, kdy se uskutečnila i stavba samotná.lavka-do-clanku-2.jpg

NOVÁ LÁVKA JE PODOBNÁ TŘEM KONSTRUKCÍM, KTERÉ UŽ V NP PODYJÍ TURISTŮM SLOUŽÍ. URČENA JE POUZE PRO PĚŠÍ. VŠECHNA FOTO: CHRISTIAN ÜBL (NATIONALPARK THAYATAL) 

V souvislosti s vybudováním lávky a nového turistického okruhu vznikl i nový mapový list, který bude návštěvníkům k dispozici zdarma na všech zařízeních Správy NP Podyjí, informačních bodech a dalších vytipovaných místech pro návštěvníky v národním parku a jeho okolí.Mapový list s lávkou a novým turistickým okruhem Mapový list s lávkou a novým turistickým okruhem (2,51 MB)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno