Nejvíce pokut za podvodné obchodní praktiky dostal řetězec Penny   Kverulant.org si od České obchodní inspekce (ČOI) vyžádal informace o pravomocných pokutách uložených obchodním řetězcům od roku 2022. Z vyžádaných informací vyplývá, že za sledované období dostal zdaleka nejvíce pokut řetězec Penny. Šlo o sankce v celkové výši 6,25 milionu korun a Penny dostalo i pokutu nejvyšší. ČOI také ve dvou případech konstatovala, že jde o „systémové nedostatky“. Kverulant adresně upozorňuje na neférové chování velkých a mocných již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem.
Penny
Kverulant zjistil, že ČOI pravomocně udělila obchodním řetězcům od počátku roku 2022 celkem 8 pokut vyšších než 250 tisíc korun. Celková výše pokut činila 9,7 milionu korun a celá polovina udělených sankcí ve výši 6,25 byla vyměřena řetězci Penny Market s.r.o. Ten také dostal pokutu nejvyšší, 3 miliony korun. Dominantním důvodem byla skutečnost, že cena uvedená u zboží v regálech neodpovídala tomu namarkovanému na pokladně.

Pokuty za klamání zákazníků při slevových akcích a za nekalé obchodní praktiky nejsou pro Penny ničím novým. V roce 2018 řetězec od ČOI obdržel pokuty v souhrnné výši 4,6 milionu korun, což bylo i tehdy nejvíce ze všech řetězců.

Milionová pokuta
Milionová sankce pro Penny nabyla právní moci 3. března 2023. Udělil ji inspektorát ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj za kontroly provedené od července do října 2022. Při těchto nákupech se Penny pokusil kontrolory ČOI okrást celkem o 741,07 Kč.

Pokuta 250 tisíc
Inspektorát ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělil Penny pokutu 250 tisíc korun za pochybení zjištěná od července do září 2022 v několika jejich provozovnách. V celkovém součtu provedených kontrol došlo k rozdílu v účtování 169 Kč v neprospěch spotřebitele. Další pochybení se týkala spíše špatného značení výrobků či neinformování zákazníka. Rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci 19. 11. 2022.

Pokuta 3 miliony
Nejvyšší, třímilionová pokuta pro Penny se stala pravomocnou 10. 3. 2023. Všechny kontrolní nákupy proběhly v jejich prodejnách v dubnu a v květnu roku 2022 v Jihomoravském a Zlínském kraji. Zákazníkům bylo namarkováno celkem o 2 135,09 Kč více, než byla deklarovaná cena. Stalo se tak v 11 případech z celkově 15 kontrolních nákupů. Na cenovkách v regálech byla uvedena jiná, nižší cena než ta zavedená do pokladny u 39 druhů prodávaných výrobků. Nejkřiklavějším příkladem byl prodej dětského setu peřina a polštář s deklarovanou cenou 199,90 Kč, který byl ale ve dvou případech, jež ČOI odhalila, účtován cenou 759,00 Kč, čímž vznikl rozdíl v neprospěch nakupujícího ve výši 559,10 Kč. V odůvodnění rozhodnutí o pokutě je uvedena tato věta: „Taková frekvence porušení povinnosti správného účtování již svědčí o systémových nedostatcích v provozovnách obviněné.“
 
Pokuta 2 miliony
Kontrolní nákupy proběhly od července do listopadu roku 2021 na Moravě. Zákazníkům byla naúčtována cena o 1169,15 Kč vyšší, než uváděly cenovky. Porušení bylo zjištěno v 13 případech z celkově 25 kontrol a týkalo se celkem 55 druhů prodávaných výrobků. Rozhodnutí o udělení dvoumiliónové sankce je z 28. února 2022 a ČOI v něm píše: „Taková frekvence porušení povinnosti správného účtování již svědčí o systémových nedostatcích v provozovnách obviněné.“

Systémové okrádání zákazníků
Podle Kverulantova zdroje jde v případě supermarketů Penny o zcela chladnokrevně realizovanou praxi. V regále je úmyslně uvedena cena výrazně nižší než ta zavedená na pokladně. Zákazník si toho při markování nevšimne, a pokud ano, tak se mu pokladní omluví, že to špatně zadali do kasy. Zákazník pak může zboží vrátit do regálu, ale mnohdy „nechce zdržovat“, a tak si zboží za neférovou cenu koupí. O tom, že vedení Penny toto ničemné chování samo iniciuje, svědčí i věta, která se v rozhodnutích ČOI opakuje: „taková frekvence porušení povinnosti správného účtování již svědčí o systémových nedostatcích v provozovnách obviněné.“

Kverulant protestuje proti směšně nízkým pokutám
V roce 2021 mělo Penny v Česku tržby 42,175 miliardy korun a hospodařilo s čistým ziskem 944 milionů. V roce 2020 byly tržby 42,203 miliardy a zisk 1,047 miliardy korun. Představme si, že by společnost Penny dostala od ČOI pokutu v průměrné výši 1,6 milionů korun každý měsíc. I tak by jí pořád zbyla téměř 1 miliarda zisku, jen zmenšená o 2%. Jinými slovy výše pokut není dost odstrašující a podvádět se vyplatí.

Kverulant dopisem apeluje na vedení ČOI, aby v podobných případech ukládala pokuty na horní hranici stanovené zákonem o ochraně spotřebitele. Horní hranice se pohybují od 5 milionů u méně závažných přestupků až po 50 milionů korun u těch nejnebezpečnějších. Kverulant připomíná, že dle judikatury platí, že má-li pokuta za jiný správní delikt naplnit svůj účel z hlediska individuální i generální prevence, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele.

„Nakupujte hezky česky“
Připomeňme si ještě krátce, že Penny Market v únoru 2012 zavedl marketingovou strategii spojenou se sloganem: „Nakupujte hezky česky!“ Záhy však vyšlo najevo, že některé výrobky označené symbolem Česká kvalita byly ve skutečnosti vyráběny v zahraničí. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce šlo o klamání spotřebitele. Inspekce prohřešek s řetězcem řešila opakovaně v letech 2012, 2014 a 2016. Řetězec argumentoval tím, že „česká kvalita“ spočívá nejen v místě výroby, ale také v receptuře a tradici.

Značku Česká kvalita řetězec přestal používat až v září 2016, a to v souvislosti s novelou zákona o potravinách, jež zpřísnila pravidla pro používání podobných označení. Nicméně zavádějící slogan „Nakupujte hezky česky“ používá Penny dál. Možná nám tak němečtí majitelé obchodního řetězce s názvem britské měny chtějí dát najevo, že „nakupovat hezky česky“ znamená podvádět a okrádat zákazníky.
 
Srovnání
Jak už bylo uvedeno, celková výše pokut činila 9,7 milionu korun. Celkem 6,25 milionu připadlo na Penny. Kaufland dostal pokuty dvě v celkové výši 2,1 milionu korun. Tesco a Lidl dostali po dvou pokutách prakticky ve stejné výši. Tesco 750 tisíc a Lidl 600 tisíc korun.
 
Kaufland
ČOI provedla v Jihomoravském a Zlínském kraji 5 nákupů a zjistila, že u 11 položek po byla na kase zaplacena vyšší cena než ta deklarovaná. Rozdíly se u jednotlivých položek pohybovaly od 16,00 Kč až do 163,90 Kč. Celková částka předražení v neprospěch spotřebitele na všech kontrolovaných prodejnách činila 407,50 Kč. ČOI udělila Kauflandu pokutu 500 000 korun. Ta se stala pravomocnou 10. 3. 2023.

Kaufland prodával dne 2. 8. 2022 ve Znojmě hnojivo na růže s deklarovanou cenou 69,90 Kč za 89,90 Kč. Chlapecké slipy, deklarováno 64,30 Kč po slevě, účtováno 91,90 Kč. Dne 23. 8. 2022 v Kroměříži byly vlašské ořechy 80 g s deklarovanou cenou 34,90 Kč namarkovány za 49,90 Kč. A dále, blahopřání deklarováno 44,90 Kč, účtováno 54,90 Kč, Glade náplň do osvěžovače vzduchu, deklarováno 109,90 Kč po slevě, účtováno 169,90 Kč. Dne 25. 8. 2022 ve Zlíně to byl Hamánek deklarovaný 20,90 Kč po slevě, ale prodaný za 29,90 Kč. Směs ořechů, deklarováno 35,00 Kč, účtováno 69,90 Kč. Olej extra panenský Costa ďOro, deklarováno 149,90 Kč po slevě, účtováno 269,90 Kč. Dne 14. 9. 2022 v Kuřimi nesprávně Kaufland namarkoval cenu krému na boty, deklarováno bylo 23,90 Kč po slevě, ale účtováno 39,90 Kč. Dne 20. 10. 2022 Kaufland v Uherském Hradišti deklaroval cenu dezinfekce na prádlo za 109,90 Kč po slevě, ale zákazník ve skutečnosti zaplatil 164,90 Kč. Karabinky 4 kusy byly deklarovány 109,00 Kč po slevě, ale účtovány 149,00 Kč.

Rok před tím, na podzim 2021 dostal Kaufland pokutu 1,6 miliónu korun. Opět šlo o předražené prodeje na Moravě. Celková částka předražení na všech prodejnách činila celkem 1160,53 Kč. Nejdražší předraženou položkou bylo víno Peppoli Chianti Classico. To bylo deklarováno za 469,90 Kč, ale účtováno za 599,90 Kč. Tedy o 130 korun dráž. Podobně tomu bylo s vínem Faustino Rioja, které bylo nabízeno za 429,90 Kč, ale ve skutečnosti prodáváno za 549,90 Kč. Tedy o 120 korun v neprospěch zákazníka.

Ve znojemské prodejně Kaufland navíc nedodržel svůj slib: „Pokud čekáte déle než 5 minut, na informacích od nás obdržíte poukázku v hodnotě 50 Kč.“ Spotřebitel od přistoupení k pokladně za posledního zákazníka až do započetí účtování přítomnou pokladní čekal déle než 5 minut (7 minut a 4 sekundy), ale poukázka v hodnotě 50 Kč mu na vyžádání na informacích vydána nebyla.

Pokuta 1,6 milionu versus zisk 3 miliardy
Kaufland se proti pokutě ve výši 1,6 milionu korun odvolal. Hájil se tím, že zákazník přece mohl předražené zboží kdykoliv vrátit, že šlo jen „o individuální pochybení zaměstnance v tom, že bylo opomenuto označit zboží cenou platnou v okamžiku nabídky, což se bohužel v tak velkém množství výrobků může výjimečně stát“, a že tedy pokuta je nepřiměřeně vysoká.

Námitka proti nepřiměřeně vysoké pokutě působí dosti směšně, uvážíme-li, že Kaufland stejně jako Lidl patří do německé skupiny Schwarz-Gruppe, která je největší maloobchodní firmou v Evropě. V Česku měl Kaufland za účetní rok 2021–2022 tržby 64,053 miliardy korun, čímž byl po Lidlu druhým největším maloobchodním řetězcem v Česku. Za rok 2020 vykázal Kaufland zisk téměř 3 miliardy korun. I proto ústřední inspektorát ČOI odvolání Kauflandu dne 24. března 2022 zamítl.

Tesco
ČOI provedla dne 5. 5. 2022 kontrolní nákup v hypermarketu Tesco v Kroměříži a 14. 6. 2022 v supermarketu Tesco v Tišnově. V prvním případě byla nesprávně účtována cena u 10 druhů výrobků, a to v celkové sumě 530,40 Kč v neprospěch spotřebitele. V Tišnově byla nesprávně namarkována cena u 5 druhů výrobků s rozdílem v neprospěch zákazníka 58 Kč. V dalších případech bylo prodáváno elektronické zařízení bez kopie EU prohlášení o shodě a hračka bez bezpečnostních informací.

TESCO se proti prvoinstančnímu rozhodnutí odvolalo a požadovalo snížení pokuty. Ústřední inspektorát ČOI toto odvolání dne 23. února 2023 zamítl a potvrdil pokutu ve výši 750 000 korun.
 
Lidl
Všechny kontrolní nákupy proběhly od dubna do července roku 2022 v Jihomoravském a Zlínském kraji. Výše rozdílů účtovaných v neprospěch spotřebitelů se v jednotlivých případech lišila. Rozdíl činil od 30,30 Kč až do 311,20 Kč. To se stalo v Brně na Okružní ulici. Tam ČOI zakoupila jedno balení Red Bull 4× 0,25, kde byla uvedena cena 99,90 Kč. Kontrolorům však u kasy namarkovali 399,90 Kč.  Celková částka předražení v neprospěch spotřebitele na všech kontrolovaných prodejnách činila 625,64 Kč.

Kontrolou bylo dále zjištěno, že Lidl uváděl na originálním balení aku tavné lepicí pistole PARKSIDE nepravdivou informaci o obsahu balení výrobku: „výkonný li-on akumulátor s nabíječkou 2.0 Ah“, přičemž výrobek nabíječku neobsahoval.

ČOI udělila Lidlu nejprve pokutu 750 000 korun. Ta byla po odvolání snížena rozhodnutím z 30. 1. 2023 na částku 600 000 korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno