Více než 20 akcí pro veřejnost na letošní sezónu připravili pracovníci Správy Národního parku Podyjí a jejich spolupracovníci. Zavedou vás za žábami, mezi tajemné noční obyvatele Nového Hrádku, pod temnou podyjskou oblohu, do městečka Hardegg nebo za zajímavými zážitky kulturními. První naše letošní akce se uskutečnila již 25. března a byla jí dobrovolnická pomoc na koňské pastvině v Havraníkách. 20. dubna budeme pokračovat slavnostním Otevíráním Felicitiny studánky. Cyklus uzavře tradiční Silvestrovská vycházka, která letos povede mezi Lukovem a Podmolím. 

Celý kalendář si můžete stáhnout: 

2023_NP_Podyji_kalendar_vychazek_web.pdf 2023_NP_Podyji_kalendar_vychazek_web.pdf (868,75 KB)

Březen

25. 3. sobota – Dobrovolná pomoc přírodě: Brigáda v koňské pastvině v Havraníkách  

Vedoucí: Robert Stejskal (Správa NP Podyjí)

Sraz: v 8.30 na parkovišti u Hönigovy chaty

Program: S Vaší pomocí budeme stahovat klest a jinak upravovat prostor v pastvině exmoorských koní.

Doporučené vybavení: pevná obuv, pracovní oblečení a rukavice, svačina, voda. Potřebné pracovní nástroje budou k dispozici na místě.

Poznámka: Počet účastníků je omezen na 20 osob, nutná přihláška do 20. 3. 2023 u Roberta Stejskala (e-mail: robert.stejskal@nppodyji.cz, tel: 739 467 143). V případě opravdu nevlídného počasí (vytrvalý déšť) se akce nekoná.

Duben

20. 4. čtvrtek – Otevírání Felicitiny studánky

Vedoucí: Kristína Šimegová, Radek Štěpánek (Správa NP Podyjí).

Sraz: v 16.45 přímo u Felicitiny studánky, začátek programu v 17 hodin.

Parkování je možné na hlavním parkovišti pod zámkem.

Program: přivítání, význam svátku otevírání studánek – drobná historická fakta o Felicitině studánce – rituál očištění studánky – zpěv na počest vody a studánkám (Zpěvokol Znojmo, děti z internátu ZŠ a PrŠ Znojmo) – ukončení, hodování.

Doporučené vybavení: pevné boty, dobroty ke sdílení na hodovní stůl po slavnosti.

Poznámka: kontakt v případě zájmu o další informace (především k parkování) Kristína Šimegová: 778 528 969

22. 4. sobota – Za čolky kolem Podmolí

vedoucí: Zdeněk Mačát (Správa NP Podyjí), Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě).

Sraz: v 9.30 u obecního rybníka 

Doporučené vybavení: dobrá obuv, síťka na odchyt drobných vodních živočichů.

Zaměření: poznávání obojživelníků a dalších vodních a mokřadních živočichů v jejich biotopech. Vycházka nenáročným terénem s přibližnou délkou pět kilometrů a s návratem ve 14 hodin.

Květen

6. 5. sobota – Jaro s knihou bez hranic / Lesefrühling grenzenlos

Pořádáno ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Znojmě, Stadtbücherei/Mediathek Retz a Leader Weinviertel Manhartsberg.

Vedoucí: Tereza Večeřová (Městská knihovna Znojmo), Jana Táborská (botanička, Eszterházy Károly Catholic University), Petra Konecny (knihovna Retz), Hana Zvariková (Leader Weinviertel Manhartsberg).

Sraz: v 10 hodin na hraničním přechodu Mitterretzbach

Program: společné bilingvní komentované putování nenáročným terénem na Svatý kámen (Heiliger Stein) s informacemi o regionu a regionálními pověstmi, autorské čtení z knihy Poezie květin, další putování na Šobes spojené s poznáváním rostlin. Předpokládaný návrat v 16 hodin, celková délka trasy přibližně 8 kilometrů.

Doporučené vybavení: svačina + na Svatém kameni bude i možnost případně si něco zakoupit, dobrá pevná obuv, oblečení do deště.

27. 5. sobota – Houby z pohledu lesníků

Vedoucí: František Lorenc (VÚLHM)

Sraz: v 9.30 před budovou Správy Národního parku Podyjí, Podmolí 90

Trasa: lesní porosty poblíž obce Podmolí, délka trasy cca 7 km, návrat na místo srazu nejpozději ve 13.30.

Program: ukázky lesnicky „škodlivých“ hub (dřevokazných, sypavek a dalších) s doprovodným výkladem zaměřeným na jejich rozpoznávání a možnosti ochrany dřevin.

Doporučené vybavení: pevná obuv, dlouhé kalhoty, v případě deště nepromokavé oblečení, pití.

Červen

3. 6. sobota – PODYJÍ 1938, historie vojenského opevnění

Vedoucí: Jan Lakosil (vojenský historik, spisovatel)

Sraz: v 10 a 14 hodin před celnicí u mostu do Hardeggu

Trasa přibližně 2 km dlouhá okolím celnice lehkým až středně náročným terénem.

Program: komentovaná prohlídka výstavy „Podyjí 1938“ v celnici, vycházka po blízkém okolí s odborným výkladem k historii opevňovacích prací a ukázkami objektů na části území dnešního NP Podyjí.

Doporučené vybavení: dobrá obuv, oblečení do deště, svačina.

Přihlášky: Z důvodu limitovaného počtu účastníků (25 osob pro každou vycházku) je nezbytné se písemně přihlásit na adrese radek.stepanek@nppodyji.cz  do 1. 5. 2023. Rezervace bude provedena dle času došlých přihlášek.

Poznámka: Místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova (4 km po asfaltové cestě) nebo autem od Znojma přes Hnanice a Niederfladnitz s možností parkování na více místech v Hardeggu.

10. 6. sobota  Za přírodními unikáty Božické pískovny

Pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a společností Českomoravský štěrk, a.  s.

Vedoucí: Kamila Botková (Českomoravský štěrk a. s.), Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Zdeněk Mačát (Správa NP Podyjí).

Sraz: v 9.20 před pohostinstvím „U nádraží“ v Božicích

Program: Pískovna a její okolí jsou v regionu Znojemska jedinečnou ukázkou písčitých biotopů, na kterých i díky dlouhodobé těžbě suroviny přežívá unikátní společenstvo rostlin a živočichů. Vycházka po pískovně a okolí, max. v délce 8 km středně náročným terénem, předpokládaný konec ve 14 hodin. Začátek a konec akce umožňuje využít vlakové spojení z a do Znojma.

Povinné vybavení: bezpečnostní přilba, pro děti přilba cyklistická (v rámci registrace na akci bude možno zapůjčit), pevná obuv.

Doporučené vybavení: dalekohled, cedník nebo síťka pro lov drobných živočichů ve vodě či písku, svačina, voda.

Vzhledem ke specifickým podmínkám vstupu do aktivního lomu akce vyžaduje registraci prostřednictvím e-mailu, na adrese kamila.botkova@cmsterk.cz; registrace bude možná od 10. května do 5. června. Rezervace bude provedena dle času došlých přihlášek.

15. 6. čtvrtek – Vernisáž výstavy Vcházení do Podyjí

Pořádají: Správa NP Podyjí, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Národní památkový ústav – Správa Státního zámku Vranov nad Dyjí.

Začátek: v 17 hodin u Státního zámku Vranov nad Dyjí

Program: vernisáž výstavy Vcházení do Podyjí, komponované z historických výtvarných děl zachycujících proměny krajiny a zčásti i její architektury ve výtvarných dílech podyjského regionu a otevření sezonního informačního bodu v prostorách galerie Thayana na nádvoří zámku.

Poznámka: Výstava bude otevřena každý den kromě pondělí až do 30. 9. 2023, v měsíci září pouze o sobotách, nedělích a svátcích.

16. 6. pátek – 18. 6. neděle – Servus a Ahoj: příroda, hry a legrace

Víkend pro děti z České republiky a Rakouska.

Program: Na území národních parků Podyjí a Thayatal příroda nezná hranice. Mezi lidmi však přetrvávají bariéry jazykové. Prodloužený víkend nabídne pro deset dětí z české a deset dětí z rakouské strany program stejně bohatý, jako je biodiverzita našeho jedinečného území. Vydáme se po stopách kočky divoké, s rangery a strážci si vyzkoušíme tipy na přežití v přírodě. Při fotbale, volejbale a dalších sportovních aktivitách pak poznáme lépe jeden druhého. Ubytování je zajištěno v Kempu kočky divoké v NP Thayatal.

Vedoucí: Robert Müllner (NP Thayatal), Lenka Brabcová (WINNERS Znojmo)

Poznámka: Určeno pro děti od 8 do 12 let. Poplatek za pobyt je 20 €. Počet účastníků je omezen na deset z každé strany hranice. Registrace je možná od 15. 4. do 30. 4. na adrese radek.stepanek@nppodyji.cz. Rezervace bude provedena dle času došlých přihlášek.

17. 6. sobota – Život exmoorských koní na Mašovické střelnici

Vedoucí: Robert Stejskal (Správa NP Podyjí)

Sraz: v 9 hodin na parkovišti před Mašovickou střelnicí

Program: Jak exmoorští koně ovlivňují stepní trávníky a křoviny v dříve vojensky využívaném prostoru? Ukázky flóry a fauny a praktických zásahů v cenném biotopu. Vycházka cca 5 km nenáročným terénem s předpokládaným návratem ve 13 hodin.

Doporučené vybavení: pevná obuv a dlouhé kalhoty, svačina, voda.

Červenec

1.- 9. 7. Český týden v Hardeggu LOGO NP Thayatal

se slevami pro české návštěvníky v budově Nationalparkhaus a přeshraničními akcemi

Začátkem letních prázdnin je v Národním parku Thayatal v okolí budovy Nationalparkhausu v Hardeggu organizováno několik akcí speciálně pro návštěvníky z České republiky.

2. 7. neděle – Den pro rodiny s dětmi v Hardeggu

Sraz: ve 14 hodin na mostě v Hardeggu

Vedoucí: Natascha Moritz-Pfabigan, Kateřina Křivánková (NP Thayatal)

Program: Rodinný den plný informací (zvláště o životě kočky divoké), her a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče. Plánovaný konec akce je v 18 hodin.

Poznámka: Místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova (4 km po asfaltové cestě) nebo autem od Znojma přes Hnanice a Niederfladnitz s možností parkování na více místech v Hardeggu.

29. 7. sobota – Za nočními obyvateli Nového Hrádku

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková (Národní památkový ústav), Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Zdeněk Mačát (Správa NP Podyjí)

Sraz: ve 20 a 21 hodin na Novém Hrádku u Lukova

Program: Noční komentovaná prohlídka hradu spojená s pozorováním a vyprávěním o nočních obyvatelích hradu (netopýři, plši, hmyz a další).

Doporučené vybavení: pevné boty, teplejší oblečení na dobu, až padne tma, čelovka nebo baterka

Poznámka: Místo je dostupné pěšky nebo na kole z Lukova (3 km po polní/lesní cestě). Auta je možné odstavit na parkovišti Nový Hrádek v městysi Lukov.

Počet účastníků je omezen, nutná rezervace. Registrace na akci bude možná od 1. července na e – mailu frindova.marketa@npu.cz. Rezervace bude provedena dle času došlých přihlášek.

Vstupné na hrad dle platného ceníku NPÚ.

30. 7. neděle – Vycházka za jazzem

Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 2023.

Podrobnosti programu budou upřesněny do 30. 6. 2023 a budou k dispozici na www.nppodyji.cz.

Srpen

5. 8. sobota – Po stopách stepního běžce  

Vedoucí: Lenka Reiterová (Správa NP Podyjí)  

Sraz: v 9 hodin, Popice, před hospodou U Kloudů 

Doporučené vybavení: pevná obuv, lupa, dostatek nápojů, slunečník nebo pokrývka hlavy.  

Zaměření: časně podzimní aspekt vřesovišť, ekologická přizpůsobení stepních rostlin a rozmanitost pestré zemědělské krajiny. Problémy a novinky v péči o biotopy. Cca 4 km nenáročným terénem okolím Popic poklidným procházkovým tempem (běhat nebude nutné). Ukončení nejpozději v poledne.

19. 8. sobota – Noční obloha nad Podyjím

Vedoucí: Martin Škorpík (Správa NP Podyjí), Radek Dřevěný (Znojemská astronomická společnost)

Sraz: ve 21.30 v Čížově u Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí

Doporučené vybavení: teplé oblečení pro noční dobu, deka nebo jiný doplněk k sezení, dalekohled dle vlastní potřeby.

Program: povídání o světelném znečištění, prezentace digitálního planetária, pozorování noční oblohy prostřednictvím astronomických dalekohledů.

Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Poznámka: Program potrvá přibližně do půlnoci.

19. 8. sobota – Vernisáž fotografií Mosty spojují

Podle definice je most stavbou vedoucí přes překážky. Spojuje především lidi a kultury. Pokud tento pojem rozvineme, existují mosty i mezi rodnými jazyky či pohlavími, i mezi minulostí a přítomností.

U příležitosti otevření nové visuté lávky na louce u Poustevníka hledáme pro naši společnou výstavu fotografie mostů, které překonávají bariéry a které spojují – v užším i širším smyslu!

Lhůta pro dodání fotografií pro soutěž je do 15. 5. 2023. Nejlepší fotografie budou vybrány porotou a vystaveny v galerii Kultur.Punkt Hardegg. Detaily na www.np-thayatal.at a www.nppodyji.cz.  

Místo: Galerie Kultur.Punkt Hardegg, Hardegg 68
Vstup volný

Výstava otevřena od 19. 8. do 27. 8 (so a ne od 10 hodin a na dotaz: info@kulturpunkt-hardegg.com).

20. 8. neděle – Nekončící snídaně

Místo: Most přes Dyji v Hardeggu

Pořadatelé: Karin a Herbert Bednarikovi

Program: V roce 1996 začala skupina rakouských umělců sdružených kolem Friedemanna Derschmidta vyhledávat veřejná místa k „snídání“, a k podpoře výměny názorů mezi sousedy u stolu. Od té doby se tyto akce konají po celém světě. Přesně před 20 lety, při vstupu České republiky do EU se konala podobná akce i na Hardeckém mostě. Chceme tuto myšlenku opět probudit k životu a setkat se u snídaně se sousedy na mostě přes Dyji.

Poznámka: Na akci není nutné se hlásit, jen je třeba přinést s sebou kulinářské speciality k obdarování dalších snídajících. Místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova (4 km po asfaltové cestě) nebo autem od Znojma přes Hnanice a Niederfladnitz s možností parkování na více místech v Hardeggu.

Září

2. 9. sobota – Mezinárodní noc pro netopýry

Pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Českou společností pro ochranu netopýrů.

Místo: zřícenina hradu Cornštejn

Vedoucí: Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Zdeněk Mačát (Správa NP Podyjí).

Program: povídání o netopýrech na hradě, tvořivý a hravý doprovodný program, ukázka výzkumných metod, večerní i noční pozorování živočichů osidlujících zříceninu.

Začátek akce: Program se uskuteční ve dvou cyklech, od 19 hodin a poté od 21 hodin. V 19 hodin bude program přizpůsoben návštěvníkům s dětmi, včetně tvořivých aktivit a her, od 21 hodin bude program více odborný.

Doporučené vybavení: baterka, dobrá obuv, drobný obnos na materiál pro dílničky a občerstvení v hradním kiosku.

Poznámka k parkování: Prosíme návštěvníky o parkování na odstavné ploše 600 m JV od hradu, směrem na Lančov (48°55’42″N, 15°43’13″E), případně u Bítovského mostu, parkování přímo u hradu není bohužel možné.

10. 9. neděle – Společná vycházka do okolí Ledových slují (CZ/AUT)

Vedoucí: Petr Lazárek/Jan Kos (Správa NP Podyjí), Julian Haider (NP Thayatal).

Sraz: v 9 hodin u kostela v Lesné

Trasa: Přibližně 10 kilometrů dlouhá trasa středně náročným až náročným terénem. Po žluté turistické značce kolem rybníku Pod Lesnou k Lusthausu, k Ledovým slujím a vyhlídce Obelisk. Po staré turistické stezce do údolí Dyje a po cestách-necestách zpět do Lesné. 

Zaměření: krajina, příroda a její obyvatelé za železnou oponou.

Poznámka: Z důvodu limitovaného počtu účastníků (10 z české a 10 z rakouské strany) je nezbytné se písemně přihlásit na adrese petr.lazarek@nppodyji.cz od 10. 8. do 5. 9. 2023. Rezervace bude provedena dle času došlých přihlášek.

16. 9. sobota – Podyjská krajina v éře člověka

Vedoucí: Martin Škorpík (Správa NP Podyjí)

Sraz: v 9 hodin u kapličky v Havraníkách

Trasa povede okolím Hnanic a Havraníků, délka do deseti kilometrů.

Doporučené vybavení: pevná obuv, vybavení do terénu.

Zaměření: vývoj krajiny ve čtvrtohorách, popis změn v krajině způsobených lidskou činností.

Poznámka: Počet účastníků je omezen na 40 osob. Registrace na akci bude možná od 1. září na e – mailu martin.skorpik@nppodyji.cz. Rezervace bude provedena dle času došlých přihlášek.

Prosinec

31. 12. neděle – Silvestrovské výhledy z Nového Hrádku

Vedoucí: Svatava Holubová a Martin Mahr (Správa NP Podyjí)

Sraz: ve 14 hodin v Příčkách, křižovatka na turistické cestě k Novému Hrádku. Auta je možné odstavit na parkovišti Nový Hrádek v městysi Lukov.

Trasa přibližně 6 km dlouhá povede lesními hvozdy mezi Lukovem a Podmolím, středně náročným a možná i zasněženým terénem s pravděpodobným návratem až za tmy, při jasném počasí za svitu měsíce.

Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka pro zpáteční cestu z lesa a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku.

Zaměření: rozloučení s rokem 2023 v zimní přírodě, výhledy do kraje a na hrad Kaju, trocha historie i Silvestrovské rozjímání…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno