Centrová péče nejmodernějšími inovativními léčivými prostředky je dnes poskytována u zvlášť závažných onemocnění, a to nejen onkologických diagnóz, ale např. u roztroušené sklerózy, Crohnovy choroby nebo revmatologických diagnóz, u léčby vzácných chorob, jako je spinální svalová atrofie nebo cystická fibróza atd. Náklady na centrovou péči VZP v posledních deseti letech vzrostly na trojnásobek, třikrát vyšší je i počet pacientů, kterým pojišťovna centrové léčivé přípravky hradí.

V loňském roce uhradila VZP ČR centrovou péči téměř 66 tisícům svých klientů v souhrnné výši 17,6 mld. Kč. V roce 2012 zaplatila VZP za léčbu svých klientů ve specializovaných centrech necelých šest miliard korun. Náklady v této oblasti rostou každoročně, tempo růstu je přitom vyšší než u všech dalších segmentů. Tento trend je dán zlepšující se diagnostikou a s tím související včasnější indikací pacientů k léčbě, vstupem nových léků na trh, rozšiřováním indikačních kritérií u stávajících léčivých přípravků a v neposlední řadě pak i dlouhodobou léčbou pacientů z tzv. chronických diagnostických skupin.

Zajistit našim klientům tu nejmodernější dostupnou léčbu se VZP daří díky aktivní lékové politice, kde je našim úkolem řízení nákladů zdravotního pojištění, uzavírání risk-sharingových smluv s dodavateli a vyhodnocování přínosu léčiv pro pacienty. Naprosto konkrétním výsledkem této práce je pak skutečnost, že je Česko 10. v žebříčku zemí EU, co se týká dostupnosti inovativních léků,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. 

Největší nárůst nákladů v rámci centrové péče byl vloni zaznamenán v diagnostické skupině cystická fibróza, a to o 617 milionů korun, tj. o 237 %. Z dalších skupin je možné uvést například hematoonkologii, léčbu nádorů plic, oftalmologii či léčbu těžkých forem lupénky.

Tato vysoce specializovaná péče byla vloni poskytována ve 129 centrech se Zvláštní smlouvou, které měly k dispozici 362 různých „centrových“ léků. Nejdražší z nich, lék Zolgensma určen malým dětem trpícím spinální muskulární atrofií, uhradila VZP v průběhu posledních dvou let třem desítkám dětí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno