Prostřednictvím krajských úřadů bude v souvislosti s financováním pozic ukrajinských asistentů pedagoga ve veřejných školách na období leden-srpen 2023 rozděleno cca 218 milionů korun. Bude tak podpořeno celkem 552 škol ze všech krajů, přičemž největší objem prostředků směřuje do Prahy a Středočeského kraje.

Výše přidělených finančních prostředků vyplývá z výsledků mimořádného šetření, které se ve školách uskutečnilo ve dnech 16. – 20. 1. 2023. V rámci tohoto šetření mohly školy nárokovat finanční prostředky, pokud splňovaly předem daná kritéria (minimální počty ukrajinských dětí a žáků integrovaných v běžných třídách).

Podpořeno bude tímto způsobem celkem 17 412 ukrajinských dětí a žáků (z toho 894 ukrajinských dětí v mateřských školách, 16 413 ukrajinských žáků v základních školách a 105 ukrajinských žáků ve středních školách).

V předchozím období (září-prosinec 2022) bylo rozděleno na pozice ukrajinských asistentů pedagoga ve školách celkem 114 mil. Kč (jednalo se o kratší časové období) a žádalo o 31 škol více než na aktuální období.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno