Po dvouleté odmlce, kdy se žádné společenské akce nemohly konat se společenský život začíná pomalu dostávat do starých kolejí a tak není divu, že první akcí v Dolních Bojanovicích je košt vína.

Váš komentář