Na děti v krojích se přijel podívat i náměstek hejtmana

Hodiny žehlení, oblékání a česání. To předcházelo dětskému krojovému plesu, který se letos už popatnácté konal v Dolních Bojanovicích. Děti si dosyta zatančily a v tombole na ně čekala spousta krásných hraček.