Lidový zpěv a kosení louky je kombinace, která neodmyslitelně patří k sobě. Tedy alespoň několik posledních let v Bulharech. Zdejší mužský sbor tu každoročně pořádá „kosení lúky,“ na kterém se pravidelně scházejí soubory z dalekého okolí. Letos v krásném prostředí u řeky Dyje zazpívaly mimo jiné také soubory z Maďarska a Polska.