Předzpěv taneční písně, a postupně se zvyšující tempo tance patří k hlavním znakům verbuňku. Jedná se o mužský improvizační tanec, o kterém se traduje, že se nedá naučit, ale že se chlapci rodí s verbuňkem v krvi. Třetí májovou neděli mladí Podlužané v Dolních Bojanovicích předvedli, že tomu tak vskutku je.