Mladá vína v Bulharech mají svůj tradiční košt. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce. Vinaři z Bulhar se schází, aby zdegustovali své první vinařské vlaštovky, vyměnili si znalosti a zkušenosti, vzájemně si poradili.