Celkem 106 dosud pronajímaných honiteb na 99 321 hektarech letos Lesy ČR převezmou do své režie, a to po skončení stávajících smluv. Cílem je zlepšit stav lesa, snížit tlak zvěře na porosty a naplňovat programové prohlášení vlády k podpoře přirozené druhové skladby lesů.

„Zdravotní stav a odrůstání nově založených lesních porostů po kalamitách není vlivem silného tlaku zejména spárkaté zvěře uspokojivý. Proto jsme ve všech spravovaných honitbách prověřili lesnické a myslivecké hospodaření a rozhodli o nezbytném snížení stavů této zvěře. To však nelze provést pouze prostřednictvím nájemního vztahu. Po konzultaci s lesními správami a polesími proto letos převezmeme 106 honiteb, které jsme dosud pronajímali, do vlastní režie,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík a pokračoval: „Hospodaření budeme každoročně prověřovat ve všech našich honitbách a poté případně přistoupíme k opatřením“.

V letech 2015 až 2022 činily celkové výnosy související s výkonem práva myslivosti, jejichž hlavní složkou je nájemné z honiteb, 2,28 miliard korun. Ve stejném období podnik zaplatil za komplexní ochranu proti působení zvěře na kultury a mladé lesní porosty 3,94 miliardy korun. „Převzetím honiteb do režie negativa eliminujeme, a to s ohledem na stav lesa i zvýšení jeho odolnosti, snížení nákladů na ochranu mladých porostů před zvěří, pestrost dřevinné skladby i zvýšení podílu přirozené obnovy,“ vysvětlil Šafařík.

Cílem Lesů ČR je vykonávat myslivost ve vlastní režii na pětadvaceti procentech plochy podnikových honiteb. „Jeho dosažení je vzhledem k postupnému ukončování nájemních smluv stanovené k 1. lednu 2025, ale počítáme už s letošním splněním,“ doplnil generální ředitel.

 Aktuálně Lesy ČR spravují 968 honiteb na 976 115 hektarech. V režii je nyní 122 honiteb, v pronájmu 846.

Seznam honiteb, na jejichž pronájem letos Lesy ČR vyhlásí výběrová řízení, a těch, které převezmou do režie, dnes podnik zveřejnil na svém webu v záložce Myslivost/Informace k tématu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno