Potravinářská inspekce pravidelně uskutečňuje kontrolní akce se zaměřením na potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina a nově také na potraviny s deklarací „Vyrobeno podle české cechovní normy“. Výsledky za rok 2022 potvrdily, obdobně jako v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili celkem 177 šarží potravin oceněných národní značkou kvality KLASA, z čehož pouze 4 z hodnocených šarží nevyhověly požadavkům právních předpisů porušením jakostních požadavků.

Dále inspektoři v uplynulém roce hodnotili 96 šarží oceněných značkou Regionální potravina, přičemž pouze 3 šarže nevyhověly požadavkům právních předpisů porušením jakostních požadavků.

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny atd.

Potravinářská inspekce v loňském roce realizovala i kontrolu výrobků s deklarací „Vyrobeno podle české cechovní normy“ (ČCN). Cílem bylo prověřit, zda u těchto potravin nedochází ke klamání spotřebitele nedodržením jakostních požadavků stanovených ČCN.

Inspektoři hodnotili celkem 54 šarží potravin s logem ČCN, přičemž u žádné z nich nebylo zjištěno porušení parametrů plynoucích z požadavků uvedených v ČCN.

Potraviny vyrobené dle ČCN nad rámec požadavků národních i evropských předpisů obsahují povinné složky, garantují technologické postupy, senzorické parametry a nadstandardní parametry dané potraviny. Mají zaručovat vyšší kvalitu dané potraviny ve srovnání s ostatními potravinami stejného druhu na trhu, a zejména garantovaný obsah jen těch složek, které jsou v normě uvedeny.

Přehled všech hodnocených vzorků potravin oceněných národní značkou kvality KLASA a značkou Regionální potravina a potravin s deklarací „Vyrobeno podle české cechovní normy“ za r. 2022 zveřejnila Potravinářská inspekce na webu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly.

Inspektoři SZPI pravidelně kontrolují potraviny oceněné značkou kvality už 20 let a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených tuzemských potravin.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno