Jednou z významných činností Celní správy ČR je oblast vymáhání nedoplatků. Dosud celníci vymáhali nedoplatky uložené celními úřady a jinými státními institucemi. V roce 2023 vybrali 85 % předepsaných pohledávek uložených v rámci dělené správy. Letošní rok získala celní správa novou kompetenci v podobě vymáhání justičních pohledávek.

V souvislosti s řízeními, která vede přímo celní správa, jsou vymáhány pohledávky například související s neuhrazením spotřebních daní, celních poplatků či nezaplacených pokut za absenci elektronické dálniční známky.

V dalších případech se jedná o vymáhání pro jiné správní orgány jako jsou například Policie ČR, Česká obchodní inspekce, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce či jednotlivé obce. Nejčastěji jde o neuhrazené pokuty za dopravní přestupky, přestupky související se znečišťováním životního prostředí, nebo spjaté s narušováním veřejného pořádku. 

V roce 2023 byly v rámci dělené správy zaevidovány pokuty nebo poplatky v celkové hodnotě 8 673,4 mil. Kč. Inkaso v loňském roce činilo 7 375,8 mil. Kč, tj 85 % z této výše.

Z celkového počtu zaevidovaných předpisů převzaly celní úřady od Policie ČR 253 279 pokut uložených v příkazním řízení na místě nezaplacených v celkové částce 258,7 mil. Kč. Z této částky předaných pokut bylo v roce 2023 vybráno a vymoženo celkem 151,1 mil. Kč, tj. cca 58,4 % evidovaného peněžitého plnění.

Od 1. ledna 2024 celní úřady vymáhají také justiční pohledávky. Jedná se o peněžitá plnění, jejichž ukladatelem jsou orgány resortu spravedlnosti (obecné soudy, Vězeňská služba ČR či Ministerstvo spravedlnosti). Celníci nově vymáhají pořádkové pokuty, peněžité tresty, soudní poplatky, náklady související s trestním řízením či poplatky ve vězeňství.

Ke konci března bylo v rámci justičních pohledávek zaevidováno 20 083 předpisů v celkové výši 120,8 mil. Kč.

Celní správa při vymáhání pohledávek využívá širokou škálu zákonem stanovených nástrojů jako je blokace bankovních účtů, srážky ze mzdy, zástava nemovitých věcí, mobiliární exekuce movitých věcí či odebírání registračních značek vozidel. V loňském roce bylo celní správou odebráno celkem 384 registračních značek automobilů a v 7 případech došlo k přiložení technického prostředku „botičky“. Díky těmto kompetencím se podařilo v roce 2023 vybrat nedoplatky v celkové výši 29,35 mil. Kč. Jednalo se o případy, kdy řidič či provozovatel vozidla neuhradil pravomocně uloženou pokutu po splatnosti. V těchto případech má velký efekt i pouhé upozornění řidiče na možnost odebrání registrační značky.

Velkou výhodou při samotné realizaci vymáhání je postavení celní správy jakožto ozbrojeného bezpečnostního sboru, jehož příslušníci velkou měrou přispívají k efektivitě procesu, a to zejména ve vyloučených oblastech či jednáních s problematickými zahraničními osobami.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno