Nejvýznamnější vinařskou akcí je v Josefově zarážení hory. Tento dnes už pouze symbolický obřad značí, že nastává doba, kdy smí do vinohradu pouze jeho majitel – a to až do vinobraní. Ačkoliv se dnes horenské právo již nedodržuje, samotný obyčej přetrval a je nedílnou součástí kulturního života mnoha obcí na jižní Moravě.