Statisíce srdcí v Česku selhávají – za 7 let by to mohlo být dokonce až 450 000. Vyplývá to z odhadů lékařů, kteří se na léčbu životně důležitého orgánu specializují. Jak tento trend zastavit prodiskutují na svém 31. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) v Brně. Pomoci by měl Národní kardiovaskulární plán, který se stane „jízdním řádem“ pro všechny, kdo pacienty s nemocemi srdce a cév léčí. Vznikne do konce roku.

„Více než41 % úmrtí v České republice jde na vrub kardiovaskulárním onemocněním. Zatímco úmrtí na infarkt dlouhodobě ubývá, rapidně rostou počty lidí se srdečním selháním. Nějakou formu kardiovaskulárního onemocnění u nás má až 3 miliony obyvatel, a to musíme zvrátit,“ popisuje situaci prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti. Důvodem nepříznivého stavu je podle něj například změna složení populace, která stárne. Lidé se tak často nemocí srdce „dožijí“. Navíc se výrazně nezměnil životní styl a toho „zdravého“ se drží jen část české společnosti. „Zásadním nástrojem, jak snížit počet nemocných a dosáhnout prodloužení života ve zdraví, je prevence. A v tom chceme úzce spolupracovat s praktickými lékaři. Ti mohou řadu rizikových faktorů, jež vedou ke vzniku kardiovaskulárních potíží, u svých pacientů podchytit včas. Kromě toho musí nový plán zohledňovat aktuální léčebné postupy a také moderní léky, které jsou nyní k dispozici,“ vysvětluje prof. Linhart. Kardiologové již dříve avizovali, že jejich cílem je do 10 let snížit úmrtnost na KV choroby o 5 %.

Podle MUDr. Petra Šonky, předsedy Sdružení praktických lékařů, je role praktických lékařů v prevenci kardiovaskulárních onemocnění klíčová. „Abychom mohli dobře plnit svoji úlohu, musíme udělat některé zásadní změny v organizaci péče o naše pacienty. Je třeba upravit náplň preventivních prohlídek tak, abychom mohli dříve odhalit rizikové faktory – například vysokou hladinu cholesterolu či prediabetes. A následné prohlídky bychom pak chtěli pacientům šít přímo na míru, podle jejich individuálního rizika. K tomu bude nutné rozšířit diagnostické možnosti praktických lékařů a zlepšit jejich přístrojové vybavení. A máme-li v primární péči skutečně efektivně předcházet rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, pak je nutné praktickým lékařům zpřístupnit nejmodernější léky pro léčbu cukrovky a hypercholesterolemie. Ty dnes svým pacientům nemůžeme poskytnout kvůli preskripčním omezením,“ říká MUDr. Šonka s tím, že s přibývajícími povinnostmi bude také třeba posílit řady praktických lékařů. 

Jak uvádí prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie, účelem plánu je udržet českou populaci zdravou a mít pod kontrolou rizikové faktory, které vedou k pozdějšímu pobytu lidí v nemocnici. „Musí se změnit náplň preventivních prohlídek. Lidé, kteří už nyní vykazují rizika, že by mohli mít potíže se srdcem, protože mají vysoký cholesterol, arytmie či hypertenzi by měl praktický lékař podchytit, zaléčit a sledovat tak, aby jejich rizikové faktory dostal pod kontrolu. K následným těžším zdravotním komplikacím tak vůbec nemusí dojít,“ vysvětluje prof. Vrablík.

Jak se daří nebo nedaří mít nemoci pod kontrolou bude sledovat Národní kardiovaskulární informační systém, který vytvoří Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). „Data, která lékařům, plátcům zdravotní péče, státní správě a samosprávě, ale i pacientům poskytneme, jasně ukáží, na jaké úrovni je péče o nemocné v jednotlivých oblastech České republiky. A kde například chybí. Díky datům bude vidět, kde je nejvíce pacientů s nemocemi srdce a s jakými, zmapujeme i úmrtnost. Bude možné vysledovat, jak dlouho trvá, než se pacient dostane k léčbě a kolik zdravotní systém stála. Sbíráme údaje nejen ze zdravotních pojišťoven, ale i z ambulantní sféry a z nemocnic – data tedy budou zcela komplexní,“ nastiňuje prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS. „Doba dožití ve zdraví je v Česku výrazně kratší než v zemích OECD. Přibližně 70 % lidí ve věku nad 65 let už má minimálně jednu chronickou nemoc a kardiovaskulární choroby v nich hrají prim. Až 15 let žijeme v nemoci, a to znamená velkou zátěž pro náš zdravotní systém, který je plně solidární. Nikdo nechce být nemocný a my si od zveřejnění dat slibujeme to, že lidé jasně uvidí, jaká jsou rizika nezdravého životního stylu a zamyslí se nad tím.“ Data budou zveřejněna na samostatném portále a jejich část také na Národním zdravotnickém portále v sekci pro pacienty: https://www.nzip.cz.

Specialisté na Národní kardiovaskulární plán úzce pracují s Ministerstvem zdravotnictví, mluvit o tom bude přímo na kongrese v neděli 14. 5. ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno